Platformy integrované mobility: nutnost pro služby mobility zítřka

29. 12. 2017

Sektor dopravy prochází významnou transformací zejména díky novým dopravním prostředkům a novým službám i možnostem telekomunikačních služeb. Moderní dopravní systémy a služby reagují na stávající problémy komplexními nabídkami přepravních služeb a dopravních prostředků skrze řízené návaznosti jednotlivých spojů. Stávající prostorové limity městské dopravní sítě tak vyžadují inovativní řešení problémů dopravních zácp, výrazného znečištění ovzduší a nízké kvality života mající za následek obrovské ztráty ekonomického, společenského i zdravotního charakteru.

Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné délce.

Integrovaná mobilita a MaaS.

Na evropské i národní úrovni se touto problematikou zabývá několik desítek výzkumných projektů a všechny řeší otázku, jak podpořit chytrou mobilitu a jak nastavit efektivnější a udržitelný systém dopravy. Jeden z velkých úkolů je překonání složitosti existujících ekosystémů z perspektivy cestujícího (tím se míní mnoho různých dopravců, dopravních prostředků, složitý proces koupě správné jízdenky na celou jízdu apod.) S tím je spojený stále silnější trend, který se silně rozvíjí na Západě a k nám pomalu také proniká – jen použít, ne vlastnit, se kterým jsou spojeny další nové výrazy – integrovaná mobilita (není totožný s termínem integrovaný dopravní systém IDS) a mobilita jako služba (MaaS). Integrovaná mobilita popisuje holistický přístup, který spojuje všechny dostupné dopravní prostředky a nabídky přepravy do jedné platformy, která je postavena na potřebách uživatele, nikoliv jen provozovatelů dopravy. Umožňuje plánování celé cesty z domova do cíle cesty kombinovaným způsobem (nabízejíc městskou veřejnou dopravu, car sharing, půjčovnu aut, metro, vlak, autobus, půjčovnu kol, taxi atd.) a umožňuje zakoupení jízdného či rezervaci místa ve všech integrovaných dopravních prostředcích. Technicky je platforma integrované mobility označena jako základní prvek, obchodně funguje jako tržiště pro dopravu, a je tudíž i základem pro MaaS jako ukazatele pokročilosti nabídky přepravních služeb. Protože se jedná o jeden obchodní kanál v daném regionu, může zahrnovat veškeré místní dopravní služby (dokonce i taxi). Umožňuje tak uživateli zakoupit jízdenku na celou cestu, nikoliv pouze jednotlivé partikulární jízdy. Platforma také nabízí jednorázovou jízdenku, nebo časovou či rodinnou formu jízdného. Díky atraktivitě těchto balíčků vzniká velmi důležitý nástroj pro motivační a marketingové využití, které učiní veřejnou dopravu konkurenceschopnou k existující atraktivní a rychlé individuální dopravě.

Příklad integrované mobility – Smile a BeamBeta

Výzkumný projekt Smile byl realizován 17 partnery od března 2012 do května 2015 s Vídeňskými komunikacemi (Wiener Stadtwerke) a rakouskými drahami (Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)) a společnost Fluidtime byla odpovědná za technický management projektu, vytvoření platformy a prostředí pro koncové uživatele. Platforma mobility v rámci projektu Smile propojuje celkem 14 partnerů, tj. dopravních podniků, poskytovatelů sdílených vozidel a kol (car a bike sharing), taxislužeb a parkovacích domů. Smile také nabízí rezervaci míst a elektronické platby na celou jízdu v rámci jedné mobilní aplikace. Z technického hlediska existovaly dvě významné výzvy; integrace partnerů s odlišnými službami a daty a vývoj inteligentního algoritmu pro intermodální plánování jízdy a informace o ceně jízdného. Projekt Smile byl v tomto ohledu úspěšný a obdržel prestižní ocenění Evropského svazu veřejné dopravy (UITP) v roce 2015 v kategorii Zákaznické prostředí a byl také nominován na cenu za nejlepší dopravní počin rakouského Ministerstva dopravy. I když projekt Smile v květnu 2015 skončil, rozhodly se Vídeňské komunikace v projektu pokračovat a spustily platformu integrované mobility BeamBeta. Partnerem se pro oblast technické implementace platformy logicky opět stala společnost Fluidtime. Aplikace BeamBeta je veřejně dostupná v Google Playstore a kombinuje mnoho výhod aplikace Smile, jako je plánování cesty, rezervaci a bezhotovostní platby za jízdné kombinovanou dopravou. BeamBeta je v současné době zároveň i pokusnou laboratoří, neboť se do dané platformy zapojuje čím dál více partnerů i služeb, rovněž je cenná i zpětná vazba od uživatelů. Střednědobým cílem je vyvinout standard pro městskou mobilitu rakouských měst.

Mezinárodní výzkum: jak zůstat na špici

Předchozí úspěšný výzkum posunul společnost Fluidtime mezi nejlepší v Evropě, neboť se společnost dostala do evropské „výzkumné extraligy“ programu Horizon 2020 s projekty OPTIMUM a BONVOYAGE, což jsou ukázkové příklady toho, jak se z podporovaného lokálního projektu s městskými organizacemi může stát evropské inovativní řešení. V rámci těchto ambiciózních projektů společnost uplatňuje své technické know-how na poli integrované mobility.

**OPTIMUM**

Evropský výzkumný projekt OPTIMUM se zabývá nasazením inovativních komunikačních technologií k otevření nových možností chytřejšího využití vozidel, zvýšení podílu využívání multimodální veřejné dopravy a zdravých dopravních alternativ, které povedou ke snížení znečištění ovzduší, snížení dopravních zácp a čekacích dob na spoje. OPTIMUM zavádí architekturu pro postupný rozvoj dopravy skrze správu a zpracování velkých objemů dat z mnoha zdrojů, které umožní kontinuální monitorování potřeb dopravního systému a efektivnější rozhodovací procesy v poloautomatickém režimu. Projekt staví na strategii zpracování velkých objemů dat „Zjisti! Zorientuj se! Rozhodni! Proveď!“ s cílem dosáhnout kontinuální supervize. Do dat projektu tak vstupuje modelování dopravy, analýza dopravního chování, zpracování velkých dat z dostupných detektorů či jiných zdrojů, analýza možné predikce dopravy, zpracování dat v reálném čase při dopravní či společenské události, technologie pro motivaci cestujících a proaktivní doporučení. Řešení budou testována v reálném prostředí a jejich výsledky uplatněny pro multimodální dopravu, adaptivní zpoplatnění a integraci komunikace do a z vozidel (tzv. Car2X). http://www.optimumproject.eu/

**BONVOYAGE**

Projekt BONVOYAGE cílí na návrh, vývoj a testování platformy pro optimalizaci multimodální dopravy cestujících i nákladu. Platforma integruje cestovní informace, plánování a nákup jízdného pomocí automatické analýzy statických dat (jízdních řádů) různých dopravců i data ze senzorů v reálném čase (z dopravy či předpovědi počasí), uživatelských profilů a zpětné vazby uživatelů. Platforma je podporována inovativní komunikační sítí, která sbírá a publikuje všechna požadovaná data. Značně komplexní, distribuovaná a mobilní povaha dat z datových center, senzorů, vozidel, zboží a cestujících vyžaduje inovativní pojetí propojení dat. Současné sítě jsou omezené, neboť poskytují komunikační kanály pouze mezi hostiteli. Paradigma projektu BONVOYAGE, pod názvem Internames, umožňuje komunikaci mezi různými organizacemi podle názvu, bez svázanosti s konkrétní lokalitou. Požadavek uživatele (cestujícího či odesilatele zboží)   na dopravu z počátku cesty do jejího cíle je spravován platformou pomocí několika nástrojů:

*Metadata Handler sbírá a zpracovává data spojená s požadavkem a generuje odpovídající kontext;

*User Profiler vytváří personalizovaný profil (např. matka s kočárkem) poskytující požadavky včetně parametrů očekávané kvality přepravy a speciálních potřeb;

*Multi-Objective Optimizer vytvoří personalizované pokyny pro cestujícího, které jsou optimální pro kontext a profil uživatele. Uživatel sám může poskytnout cennou zpětnou vazbu před tím, než navržený plán cesty odsouhlasí. Pokud v současné době není dílčí spojení dostupné, je uživatel informován, pokud se stane dostupným později.

* Nástroj Actuator tuto službu spustí.

* Nástroj Tariff Scheme Designer vyhodnotí data platformy a specifikuje tarifní schémata pro jednotlivé části cesty.

Projekt BONVOYAGE bude testovat platformu a komunikační síť pomocí integrovaných územně rozlehlých scénářů s reálně používanými aplikacemi začleněnými do provozních operací partnerů z řad provozovatelů dopravy. http://bonvoyage2020.eu/

A co dál?

Bez ohledu na to, jaké dopravní služby nás v blízké budoucnosti čekají, funguje platforma integrované mobility jako základní prvek na technické úrovni. Díky aktuálně nabytým či očekávaným zkušenostem se společnost Fluidtime profiluje jako vedoucí poskytovatel řešení integrované mobility v Evropě a může být vhodným partnerem pro další výzkumné záměry, které by pomohly nastartovat vznik podobných platforem i v jiných regionech podle vzoru projektu Smile a jeho následného využití v platformě BeamBeta.


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Aktuality