Seminář MD k problematice SUMP/SUMF a čerpání z Operačního programu Doprava 2014-2020

24. 10. 2017

Dne 24. 10. 2017 proběhl na MD seminář k problematice SUMP/SUMF a čerpání z Operačního programu Doprava 2014-2020.

Z daného semináře zveřejňujeme prezentaci Ing. Martina Jandy z MMR na téma Aktuální stav realizace IROP s důrazem na SC 1.2.

V příloze je dále přiložena osnova Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility. Jedná se o povinný dokument k žádosti o podporu ve všech výzvách v SC 1.2 IROP pro všechny žadatele v období 2015-2017. Města nad 50 tis. obyvatel musí v projektech předložených do výzev vyhlášených od 1.1. 2018 dokládat již soulad se SUMP/SUMF, pro projekty v menších městech zůstává povinnost doložit Kartu.

Žadatelé v Kartě sice nepopisují koncepci podpory bezmotorové dopravy, ale požaduje se, aby byla přílohou SUMF.

Samotná karta pokytuje je jednoduchý přehled. Doporučujeme při vyplňování využívat informace, které jsou zveřejněné na webu Akademie městské mobility, konkrétně sekci Plánování.

Aktuality