Představujeme Mobility4EU – akční plán pro budoucnost mobility v Evropě

17. 06. 2017

Mobility4EU je koordinační a podpůrná iniciativa Evropské komise, která byla zahájena v lednu 2016 a bude trvat celé tři roky až do prosince 2018.

Cílem projektu je připravit vizi pro evropský dopravní systém v roce 2030, a také AKČNÍ PLÁN včetně podrobného plánu pro implementaci této vize. Součástí plánu budou doporučení pro výzkum, inovace a implementaci.

Úkolem Mobility4EU je identifikovat, posoudit a zhodnotit společenské problémy a analyzovat HNACÍ MECHANISMY VE SPOLEČNOSTI a jejich vliv na poptávku a nabídku v oblasti dopravy. Projektovým výstupem bude i portfolio slibných technických a organizačních dopravních řešení napříč všemi způsoby dopravy.

Díky PARTICIPATIVNÍMU PŘÍSTUPU se daří do konzultačního procesu zapojit širokou partnerskou komunitu. V rámci projektu participaci posiluje analýza MAMCA – Multi-Actor Multi-Criteria Analyses společně s mapovacím procesem.

cíle

Mobility4EU vytváří budoucí vizi dopravního systému v Evropě v roce 2030 prostřednictvím následujících aktivit:

  • Hledání a vyhodnocení společenských výzev a analyzování vlivu HNACÍCH MECHANISMŮ VE SPOLEČNOSTI na dopravní poptávku a nabídku umožňuje řádně pochopit společenské a behaviorální faktory, jako např. ekonomické, sociální, demografické, kulturní a genderové otázky.
  • Příprava AKČNÍHO PLÁNU včetně podrobného plánu pro inovativní řešení v oblasti mobility, které umožní pokrok jak v dopravním sektoru, tak ve společnosti celkově.
  • Zapojení vhodných subjektů a veřejnosti obecně díky PARTICIPATIVNÍMU CHARAKTERU PROJEKTU pomůže lépe zohlednit potřeby uživatele.

Soubor zainteresovaných partnerů zahrnuje subjekty, které na mezinárodní, evropské i národní úrovni zastupují skupinu uživatelů, dále společenství a skupiny, kterým hrozí exkluze, dodavatelé technologií, političtí činitelé, poskytovatelé dopravních služeb nebo výzkumné organizace.

PŘEJETE SI I VY BÝT SOUČÁSTÍ?

 

http://www.mobility4eu.eu/

Aktuality