ZNAČENÍ A CYKLOTRASY

Správně provedené dopravní značení je pro bezpečnost cyklistické dopravy velmi důležitým faktorem. Například podbarvení jízdních pruhů pro cyklisty v místech křížení nebo vhodné přerozdělení prostoru a vyznačení integračních opatření pro cyklistickou dopravu může být určující i pro samotnou frekvenci (četnost) používání jízdního kola v daném dopravním prostoru.

Weby, literatura
www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/prvky-infrastruktury/
www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/dalkove-trasy/
www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/znaceni/

Ke stažení:

Značení a cyklotrasy.pdf (663 kB)
Ke stažení