Co je sdílená mobilita? Jak ovlivní dopravní modely?

18. 03. 2018

Způsob, jakým si vybíráme a používáme auta, se v současnosti mění. Život v mnoha městech a obcích již nevyžaduje vlastnictví osobního automobilu. Konečně máme konkurenceschopnou alternativu, sdílenou mobilitu – možnost využití několika aut, která jsou vlastnictvím jedné firmy, nebo tzv. carpooling, tedy společná jízda dvou a více osob, sdílená jízdní kola, ale také veřejná doprava.

Chytré technologie jako aplikace, chytré karty, online rezervační systémy a mobilní telefony značně usnadňují rezervaci i použití sdílených dopravních prostředků, takže se dostupnost dopravy stala mnohem důležitější než vlastnictví auta jako majetku.

Jak dokazují průzkumy, pro mnoho současných mladých lidí není vlastní osobní auto předmětem jejich ctižádosti nebo nějakým cílem, kterého chtějí dosáhnout. Vzorce vlastnictví a používání osobních aut rovněž reagují na rostoucí ceny pohonných hmot a dalších nákladů, jako je pojištění, servis či údržba. Hospodářská recese měla na osobní automobilovou dopravu značný dopad. Současně si velká část veřejnosti uvědomuje, že by měla udělat změnu ve svém životním stylu, především kvůli klimatickým změnám a dalším faktorům, a rozhodla se omezit svou spotřebu energie a produkci uhlíkových emisí.

Sdílená doprava může přispět ke snížení negativních vlivů osobních aut na životní prostředí, ale abychom se pohnuli dopředu směrem k nízkouhlíkové Británii, musíme důkladně zvážit, jak osobní auta zapadají do politiky a strategie budoucnosti, a to především v souvislosti s dopravou na venkově a ve městech, s úsilím o zvyšování kvality ovzduší a s územním plánováním.

A naše otázky zní. Jak tyto zkušenosti ovlivňují tvorbu dopravních modelů? Otázka není kladena náhodně. Problém je totiž ten, že stávající plány udržitelné městské mobility pracují s dopravní modely, které automaticky počítají s tím, že doprava bude nadále růst. A podle toho se plánuje i budoucí infrastruktura. Pokud je to pravda, pak zapomeňte na nějakou teorii o sdílené mobilitě. Neboli, bud svět a města půjdou cestou sdílené mobility, nebo dále budou počítat s tím, že počet aut ve městech bude růst.

Překlad: Asociace měst pro cyklisty

Zdroj: https://www.carplusbikeplus.org.uk/what-is-shared-mobility/


Štítky: Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Aktuality