Konference Urban Future Global 2018 a česká kampaň City Changers

06. 04. 2018

V prosinci proběhla konference CityChangers (6. - 7. 12. 2017, Ostrava). Inspirací jí byla konference Urban Future Global conference 2018 - www.urban-future.org, největší evropská konference na téma udržitelného rozvoje měst, která se konala ve Vídni ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2018. Konference byla postavena na myšlence, že díky otevřené mezioborové debatě lze dosavadní mnohdy pasivní rozvoj měst změnit v aktivní. Na stejném principu byla založená i ostravská konference. Cílem nebylo jen poslouchat a vstřebávat nové informace, ale cíleně oslovit tzv. CITY CHANGERS, tedy lidi, kteří jsou ochotni a schopni měnit česká města v oblasti městské mobility. Úspěch skutečně závisí často na tom, zda se podaří najít dostatečné množství motivovaných a schopných jedinců. Proto se i naše česká konference jmenovala CITY CHANGERS. A jak pracujeme s jejími výsledky? Chystáme stejnojmenou kampaň CityChangers a také se pracuje na ustanovení národní platformy.

Dnes 6. 4. 2018 na For Bikes od 13:00 bude představen koncept této kampaně. Nicméně je stále se co učit a stále hledáme inspirace. Chceme se proto právě dnes ohlédnout za konferencí Urban Future Global 2018  a hledat inspirací pro česká města.

Asi není problém se shodnout na tezi, že všechny aktivity mají směřovat ke kvalitě života. Ale co to znamená z pohledu dopravy a mobility? Samozřejmě kvalita okolního prostředí, ale také sociální inkluze, tedy rovnoprávnost pro všechny (s ohledem na pohlaví, věk, či zdravotní stav). Prostě i na dopravu je třeba se dívat nejen z pohledu řidičů, ale i dětí, seniorů, matek ..... Michal Olszewski, zástupce starosty ve Varšavě, hovořil o tom, že inkluze je konstantní, nekonečná práce, stejně jako okolnosti života ve městě se neustále mění a vyvíjí. Není proto snadné najít jednoduchý recept a je třeba neustále reagovat na aktuální změny. Inspiraci lze najít všude, ale není možné slepě kopírovat; vždy se musí brát zřetel na jedinečnost konkrétního místa.

Je inspirativní nahlédnout, co všechno se už dnes děje u sousedů. Stačí se zaměřit na drobné změny, které zlepší kvalitu života ve městěch. Se zdravým životním prostředím souvisí snižování počtu automobilů a s nimi i nezdravého CO2 ve vzduchu. Město s krátkými pěšími úseky podpoří jednak chodce, a potom také oživí ulice měst, které se s vyššími počtem obyvatel automaticky stanou bezpečnější.

Co je velmi důležité a co může podpořit každá obec či město, je pocit sounáležitosti se svým okolím. Pocit, že do tohoto města patřím, jsem jeho součástí a jsem schopný se podílet na změně k lepšímu, neboli participace občanů. Revitalizace starých městských oblastí, a nemusí to být pouze průmyslové areály, ke kterým mají byvatelé vztah, posiluje místní komunitu a lidé se navíc rádi zapojí do aktivit, jež mají „jejich“ město oživit. Revitalizací se tedy myslí jednak oživení městských částí s účastí místních obyvatel, a pak také třeba multifunkčnost takových projektů. To se týká i dopravy a mobility. Pokud rekonstruujete ulice, sledujte jejich multifunkčnost. Ulice přeci neslouží jen dopravě. Samozřejmým klíčem k úspěšné revitalizaci či jakékoli změně je zajistit financování. Pak už je možné všechno.

„Růst města je bolestný proces.“ Michal Olszewski, zástupce starosty ve Varšavě

A s tím souvisí další, ne-li vůbec nejdůležitější myšlenka realizovatelnosti jakýchkoli smysluplných změn: spolupráce napříč obory i státní a soukromou sférou. Zásadní je výzkum a diskuse. Sdílení zkušeností. Vzájemná inspirace. Možná je třeba se vrátit k praxi „learning by doing“ – volně přeloženo jako metoda pokus a omyl, aneb "Učím se tím, že to dělám". Čím více lidí či skupin bude v projektu obnovy města zapojeno, tím více se sníží zklamání z případného neúspěchu. Protože jedině praxe, třebaže nezdařená, umožní prožít pocit „zkusili jsme to nejlepší, příště to třeba vyjde“.

„Zkusil jsi to. Selhal jsi. Nevadí. Zkus to znovu. Selžeš znovu. Selžeš lépe.“  Samuel Beckett, dramatik a prozaik

Ostatně právě těmto nezdarům byl věnovaný odpolední blok o omylech na cestě k lepším městům, a zároveň vrchol dvoudenního přednáškového panelu, tzv. Fuckup night. Právě zde se mohli účastníci konference přesvědčit o tom, jak inspirativní může být neúspěch. Přednáška patřila k těm nejlepším jak do informací, tak do emocí. Úspěch na konci dlouhé cesty je dojemný. A čelit opakovanému neúspěchu chce kuráž. Za příklad sloužila vídeňská Mariahilferstrasse, obchodní tepna, která se v posledních letech proměnila z frekventované silnice na pěší zónu. Lidé proti navrženým změnám protestovali, zodpovědná zástupkyně starosty Maria Vassilakou dennodenně čelila jejich nesouhlasu, při realizaci se mnoho věcí nepovedlo (a ona se jim dnes směje a ironicky je komentuje), ale nakonec je Mariahilferstrasse ukázkovým příkladem sociální inkluze přímo v centru města. Zde se můžete podívat na klip, který údajně významně přispěl ke změně přístupu obyvatel.

Právě příběh ulice Mariahilferstrasse se stal základní inspirací pro českou kampaň City Changers. Víme, že i u nás je mnoho podobných Mariahilferstrasse a cílem kampaně je snížit pravděpodobnost případných neúspěchů.

Dalším příkladem je Stuttgart, kde chtěli přimět řidiče, aby místo automobilů jezdili městskou hromadnou dopravou. Nejprve zavedli sankce pro vjezd motorových vozidel a zároveň snížili ceny jízdenek na městskou dopravu – aby motivovali lidi ke „zdravější“ dopravě. Tento model ale vůbec nezafungoval; pro motoristy nebyla představa levnější hromadné dopravy lákavá. Město se rozhodlo čelit jejich pohodlí a lenosti jinak: vytvořilo aplikaci Mobility Budget/Rozpočet na mobilitu, kde může každý vidět jednak srovnání cen za jízdu vozem a městskou hromadnou dopravou, jednak zde najde užitečná doporučení a dokonce i motivační hry. Díky tomuto kreativnímu přístupu se podařilo změnit chování lidí: „Nikoli sankce či zákaz, ale možnost volby způsobila posun v mobilitě,“ říká Marcus Willand, člen týmu ve společnosti MHP, který vyvíjí řešení udržitelné mobility.

Prostě stojíme na prahu nových možnosti a jen společně jsme schopni na ně reagovat.

I zde, jako na všech konferencích týkajících se budoucnosti měst, zaznívaly otázky po smart city. Co to znamená? Scott Cain, obchodní ředitel společnosti Future Cities Catapult, v této souvislosti vymezuje tři základní témata: na prvním místě stojí kvalita života, na druhém (ideálně obnovitelné) zdroje a teprve na třetím inovace, díky kterým se dosahuje dvou předchozích cílů. To je velmi důležitý bod: o technologie nejde především, jsou pouhým užitečným prostředkem. Je třeba si to neustále připomínat, obzvlášť v době, pro kterou je slovo „smart“ synonymem „technologie“, ačkoli často je zbytečně drahá a často také systémově nefunkční.

„Inovace není znakem kvality. Měli bychom využívat inovací, ale inovace samotná nestačí.“ Wolfgang Frey, Frey Architekten, průkopníci udržitelné architektury

Za zmínku také stojí jedna z posledních myšlenek, kterou na konferenci pronesl Erik Aasheim, bývalý novinář, nyní poradce ministrů klimatu a životního prostředí v Norsku: „Města reagují rychleji, jsou skutečnými šampióny změny. Města tlačí vlády dopředu a přibližují budoucnost.“ Budoucnost je teď a města jsou jejími vlaštovkami.

My jsme rádi, že i právě my máme možnost ovlivňovat dopravu.

Zdroj: Podkladem pro napsání článku se stal webový portál city:one a článek redaktorky Terezy Škoulové. Tímto ji za to děkujeme.


Štítky: Vize (Role města, tag1), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality