Slovo experta dopravního klubu

20. 07. 2018

„Jízdou na kole obyvatelé aktivně přispívají k ochraně klimatu a zlepšení kvality vzduchu. Přestup z auta na kolo navíc pomáhá ke zmenšení dopravních zácp, z čehož profitují především ti, kteří i nadále jezdí autem,“ tvrdí expert dopravního klubu.

Úmyslně jsme v citátu vypustili, že se jedná o město Vídeň a výrok řekl expert rakouského dopravního klubu VCÖ Markus Gansterer. Aspoň na chvíli jsme vás chtěli udržet v naději, že úhel pohledu na cyklistickou dopravu se razantně mění.

V Česku se zatím města bojí stanovit vizi, která by hovořila o konkrétním snížení automobilové dopravy. To je rozdíl mezi českými městy a Vídní, městem, které každoročně se řadí mezi města, kde se nejlépe žije. A kde se dobře žije, tam je i silná ekonomika. Někde přeci musíš utrácet… Mít vizi, určit směr, či postoj, je ale jen začátek cesty. Je třeba stanovit i nové, ambiciózní cíle směřujících k udržitelné mobilitě, které jsou spojené s konkrétními opatřeními, které jsou jednak realistické s ohledem na současnou situaci ve městě a jejím okolí, ale jsou také realizované ve prospěch pěší, cyklistické a veřejné dopravy. Ambiciózní plán se nebojí určit ulice, které se zklidní, nebo se dokonce zcela uzavřou automobilové dopravě. Bylo by ale velkou chybou, kdy se takové opatření zrealizovalo bez promyšleného plánu a bez diskuse s veřejností. V opačném případě by se jednalo o kontraproduktivní opatření, byť by bylo sebelepší a sebeudržitelnější. Je třeba vnímat Plán městské mobility jako celek, od vize až po nejmenší detail. Více o Vídni a její politice najdete na tomto odkaze.

A nyní zpět k aktuální novince města Vídně z 18. 7. 2018.

Obyvatelé Vídně letos šlapají do pedálu častěji než vloni. Dvanáct sčítacích míst napočítalo v prvním pololetí 3,67 milionu cyklistů, o pět procent více než v první půlce roku 2017, tvrdí analýza rakouského dopravního klubu VCÖ.

Dvanáct automatických sčítačů napříč Vídní zaznamenalo od ledna do června letošního roku průjezd celkem 3,67 milionu cyklistů, což je o 180 tisíc více v porovnání s prvním pololetím loňského roku. Rozdíl v absolutních číslech oproti předcházejícím rokům je ještě vyšší: v roce 2016 sčítače naměřily o 294 tisíc cyklistů méně, v roce 2015 dokonce o 497 tisíc méně.

Potenciál pro jízdu na kole ve Vídni je velmi vysoký, udává organizace. 61 procent vídeňských domácností vlastní funkční kolo. Automobil přitom pro srovnání vlastní jen 55 procent domácností, upozorňuje VCÖ. K tomu, aby podíl cyklistické dopravy na vídeňském modalsplitu (nyní 7 procent) dále narůstal, doporučuje dopravní klub pokračovat ve výstavbě infrastruktury. Vedle oddělených cyklistických koridorů doporučuje i zklidnění dopravy v ulicích. „Měřítkem pro dopravní plánování by měly být rodiny s dětmi. Pokud kolo využívá mnoho rodin s dětmi, je to důležitý indikátor pro kvalitu cyklistické infrastruktury,“ doplňuje Gansterer.

Foto: Cyklista ve Vídni © Fahrrad Wien / Wolfgang Zajc

Zdroj informací o Vídni: Mgr. Martin Landa (komentáře k Česku napsala Asociace měst pro cyklisty).

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1

landa@eurocommpr.cz

+420 776 373 332

www.eurocommpr.cz

www.facebook.com/eurocommprpraha

www.twitter.com/eurocommpr_prg


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality