Máme odborníky na zpracování plánů udržitelné městské mobility. Stačí to?

06. 08. 2018

Jedno město za druhým si nechává v Česku zpracovávat tzv. Plán udržitelné městské mobility (PUMM). Právě probíhající MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA pod názvem „UDRŽITELNÁ MOBILITA – MADE IN LIPSKO“, která se koná ve dnech 6. – 11. srpna 2018 v německém Lipsku, představila těžiště takového plánu. To je možné dohledat v propagačním letáku o PUMM, kde v bodu je položena klíčová otázka:

Co může udělat starosta/primátor?

Příprava a realizace PUMM je dynamický proces, který můžeme rozdělit do několika po sobě následujících fází – definování procesu, stanovení cílů, plánování opatření a příprava rozpočtu, monitoring realizace těchto opatření. Jedním z dlouhodobých cílů je institucionalizovat souvislý a opakující se proces plánování a formování mobility ve vašem městě.

Iniciujte proces přípravy PUMM:

  1. Konzultujte s vedoucími odborů pro plánování rozvoje města a pro mobilitu jejich názory na strategičtější přístup k plánování mobility ve vašem městě.
  2. Vytvořte výbor pod vaším předsednictvím, který bude dohlížet na celý proces PUMM.
  3. Konzultujte znalostní platformy, které vám pomohou strukturovat strategický proces.
  4. Zjistěte, zda vaše cíle a ambice může podpořit některý z národních podpůrných programů nebo některá z mezinárodních iniciativ.
  5. V rámci vaší administrativy jasně rozdělte zodpovědnosti a nutné zdroje a pravomoci.

Příprava plánu:

  1. Vyhlaste tendr a uzavřete smlouvu na nutnou konzultační pomoc pro odpovědný subjekt (úspěšné poradenství však vyžaduje silnou angažovanost ze strany vaší administrativy!)
  2. Vypracujte PUMM a monitorujte jeho implementaci podle Plánovacího cyklu PUMM, dle metodiky.

Realizace plánu:

  1. Urychlete realizaci balíčku nákladově-efektivních opatření („quick wins“), definovaných v PUMM.
  2. Průběžně monitorujte realizaci akčního plánu, abyste v případě zpoždění nebo jiných problémů mohli zasáhnout
  3. Zjišťujte, jaké jsou dopady realizovaných opatření, pokud je to nutné, proveďte úpravy, pravidelně aktualizujte plán (je dokázáno, že je vhodné každých 4 – 7 let reagovat na měnící se okolnosti a podmínky a ujistit se, že vaše město stále směřuje k udržitelné mobilitě).

Součástí PUMM je vedle tvrdých opatření, jako jsou nové autobusové nebo tramvajové linky, i celá řada nákladově-efektivních opatření, která zvýší kvalitu mobility ve vašem městě a jsou vhodnou a velmi účinnou alternativou k rozsáhlým investicím do silniční infrastruktury. Vzhledem k tomu, že plány udržitelné městské mobility usilují o sladění udržitelných dopravních projektů s rozpočtovými omezeními ve vašem městě, může město pod vaším vedením zvládnout i mnohem víc.

Překlad dalších kapitol se chystá, nicméně tato kapitola je asi nejdůležitější. Bez aktivní politiky je PUMM je zbytečný plán. Zítra přineseme další informace.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality