Interview Eltis: Podpora udržitelné mobility v okrajových částech měst

06. 08. 2017

Připravili jsme pro vás překlad srpnové interview ELTIS, který představuje Paz Valienteovou, koordinátorku projektu CIVITAS ECCENTRIC(externí odkaz).

Můžete prosím jednou větou shrnout náplň Vašeho projektu?

Obávám se, že budu potřebovat alespoň dvě! ECCENTRIC usiluje o to, aby se pozornost v oblasti udržitelné mobility zaměřila na okrajové a příměstské části obcí a měst, které v současnosti poněkud opomíjíme.  A dalším cílem projektu je najít řešení konfliktu, který může vznikat proto, že se snažíme zajistit jak kvalitní veřejný prostor v centrech měst, tak dostupnost pro nezbytné dodavatele, pokud možno s využitím uhlíkově neutrálních způsobů dopravy.

Projekt má pět partnerských měst, která fungují jako živoucí laboratoře. Profitují z projektu už dnes?

Samozřejmě se již podařilo realizovat některá opatření. Například ve Vallecasu (Madrid) zvyšujeme kvalitu mobility dětí a starších osob, snažíme se, aby mohly být samostatnější, pokud jde o volbu dopravy. Snažíme se, aby se děti mohly do školy dopravovat některým z udržitelných způsobů mobility, a stejně tak i starší lidé za svými společenskými aktivitami. Na podporu zdravého životního stylu také organizujeme řadu lokálních kampaní.

Opatření navržená a realizovaná ve Stockholmu a Turku ovlivňují i nové koncepce mobility jako Mobility-as-a-Service(externí odkaz). Podobné nápady usnadňují využití intermodality a pomáhají zvýšit podíl hromadné, pěší a cyklistické dopravy.

Domagk Park je nová a relativně malá čtvrť v severní části Mnichova, se kterou do města přišlo 15000 nových pracovních míst. Žijí zde 4000 obyvatel. Ve čtvrti vzniká komplexní koncepce udržitelné mobility, která stojí na nových, cenově dostupných způsobech dopravy. Lidé, kteří zde žijí, už mohou využívat centra mobility, díky kterým mají přístup např. k veřejné dopravě nebo systémům carpooling a carsharing. Ke svému dokončení se blíží i inovativní systém doručování balíků.

Ve čtvrti Druzhba v bulharském městě Ruse probíhá osvětová kampaň k tématu bezpečné mobility, šetrné k životnímu prostředí. Jedná se o jednu z mnoha iniciativ, jejichž cílem je zajistit bezpečnější mobilitu pro každého včetně cyklistů, chodců, maminek s dětmi nebo osob s nějakým zdravotním postižením.

Jaké jsou hlavní projektové publikace a zdroje (současné i budoucí) a jakým způsobem je budou partnerská města, případně i další města používat?

V současnosti je na trhu opravdu vysoký počet odborných publikací o městské mobilitě, možná je jich až příliš mnoho. Projekt ECCENTRIC se snaží spíš zapojit veřejnost, zlepšit rozhodovací procesy a zavést důkladné monitorování.

Věříme, že materiály, jež vzniknou jako součást vyhodnocení projektu, budou schopné oslovit odborníky a rozhodovací subjekty, které pracují s výše uvedenými tématy. Materiály se budou zabývat dopadem použitých opatření, a také rozhodovacími procesy, které jim předcházely. Nebudou chybět doporučení, vycházející ze zkušeností projektu.

Jak se mohou další města stát součástí projektu?

Část projektu je zaměřena na replikaci. Máme zájem o to, aby nás kontaktovala města ať už z Evropy nebo jiných koutů světa, která se chtějí stát „pozorovatelskými městy“. Až budeme mít k dispozici výsledky projektu, představíme je na různých mezinárodních akcích. Vzniknou tak další možnosti pro interakci s ostatními městy.

Jak mohou lidé zjistit, co se v projektu aktuálně děje?

Projekt ECCENTRIC má vlastní stránku(externí odkaz) na webu CIVITAS. Kromě toho i některá města mají vlastní web s informacemi o každodenním pokroku. Např. na tomto odkaze(externí odkaz) najdete blog o projektu ECCENTRIC v Madridu a tady(externí odkaz) zase webové stránky projektu v Mnichově.

Můžete jmenovat jedno opatření/inovaci, o kterém jste přesvědčená, že v příštích pěti letech bude ovlivňovat městskou mobilitu v Evropě?

Určitě platí, že inovace v technologiích budou proměňovat podobu městské mobility – dojde k další elektrifikaci, automatizaci a expanzi služeb, postavených na informačních technologiích. Přesto bych se zaměřila spíš na sociální výzvy, kterým čelí evropská města: naše schopnost reagovat na rostoucí sociální rozdíly a problémy s tím spojené; intenzivní migrace; stále menší angažovanost obyvatelstva ve veřejných otázkách. Městská mobilita představuje skvělý nástroj pro práci v těchto oblastech a v konečném důsledku pomáhá vytvářet spravedlivější města.

Autor rswa178

http://www.eltis.org/content/eltis-interview-encouraging-sustainable-mobility-suburban-districts?utm_medium=email&utm_campaign=Eltis%20Mobility%20Update%20July%202017&utm_content=Eltis%20Mobility%20Update%20July%202017+CID_e13565e564aa65c21ca260c8984afd8b&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Eltis%20interview%20Encouraging%20sustainable%20mobility%20in%20suburban%20districts

Aktuality