Vídeň bude hostit Urban Future Global conference 2018

20. 06. 2017

Více jak polovina lidí na světě žije v současnosti ve městech, které chtě nechtě musí čelit výzvám urbanizace. Klimatické a demografické změny, nedostatek zdrojů a zhoršená kvalita ovzduší jsou hlavními problémy bránící městům v udržitelném rozvoji. Aby města i přes tyto výzvy mohla svým občanům nabízet kvalitní život,  je nutné, aby města sama začala jednat a vzala odpovědnost sama do rukou. To si klade za cíl i konference Urban Future Global conference 2018, největší evropská konference pro udržitelný rozvoj měst, která se bude od 28. února do 2. března 2018 konat ve Vídni.

Urban Future Global konference je celosvětově největší platformou tzv. "citychangerů", lidí, kteří se s nasazením a odhodláním snaží změnit města, v kterých žijí, k lepšímu a snaží se o jejich udržitelný rozvoj. Konference řeší čtyři hlavní témata: mobilitu, plánování měst, komunikaci a šetrné nakládání se zdroji. Urban Future Global konference je zároveň neutrální platformou bez politické agendy, na kterou se sjíždějí špičky z oboru.

V příštím roce se sejdou zástupci měst a další experti ve Vídni, která v letošním roce již po osmé vyhrála titul nejlepšího města k životu (Mercer studie). Vídeň ovšem není jen hostujícím městem, ale i partnerem konference. "Urban Future Global conference je platformou, na které se scházejí ti nejdůležitější aktéři z měst. Jsem velmi pyšná na to, že se konference bude konat příští rok zde ve Vídni. Slibuji si od konference, že nám dá impulsy pro rozvoj města, impulsy, které nás posunou směrem k ekologičtější sociální budoucnosti", okomentovala konferenci místostarostka Vídně Maria Vassilakou, která již vystupovala jako speaker na předešlém ročníku konference v roce 2016.

Právě na sociální problematiku se Vídeň specializuje i ve své Rámcové strategii Smart City, která vznikla v roce 2014 a v které má sociální problematika vedle technických a ekologických aspektů své opodstatnění. Tento přístup je také důvodem, proč se Vídeň umisťuje v mezinárodních hodnoceních měst na předních pozicích.

"Ve většině měst existují lidé, kteří se o udržitelný rozvoj města zasazují. Bohužel jsou ale ve většině měst tyto procesy příliš pomalé. Zde vidím opodstatnění existence konference Urban Future Global konference, která poskytuje platformu, kde si aktéři mohou vyměnit zkušenosti a nápady. Účastníci konference profitují ze zkušenosti "citychangerů" a mohou předcházet chybám, kterých se dopustili již v jiných městech," vysvětluje opodstatnění konference její zakladatel Geral Babel-Sutter. Konference byla založena v roce 2014 právě Geraldem Babel-Sutterem, který se sám pokládá za "citychangera". Konference, která se koná každé dva roky, zaznamenala obrovský úspěch, což dokládá i počet účastníků, který se za krátkou historii konference ztrojnásobil. Vídeň počítá s třemi tisíci účastníky z 50 zemí světa a 400 měst. Partnery konference je vedle města Vídně např. Světová banka, Evropská komise, Eurocities či C40.

Více o konferenci: www.urban-future.org

Aktuality