Jak aktivní je vaše město? Chcete vědět víc o průzkumu aktivních měst projektu PACTE?

02. 05. 2018

235 milionů. Takový je počet v současnosti neaktivních Evropanů. Během několika posledních desetiletí se nedostatek aktivity stal velkým problémem jak jednotlivce, tak Evropské unie jako celku.

Asociace měst pro cyklisty chce přispět k řešení totoho problému v českých městech a plně se ztotožňuje s danými tezemi.

Jak dobře víme, město má pro stimulaci fyzické aktivity obyvatel rozhodující roli, například tím, že umožňuje a podporuje aktivní způsoby dopravy (jízdu na kole atd.). Většina současné evropské populace žije ve městech, je tedy víc vystavena negativním vlivům urbanizace, včetně akutního nedostatku fyzické aktivity. Tento stav ještě umocňuje skutečnost, že více než 70 % politiků a úředníků na místních a městských úřadech nemá žádné povědomí o existenci a velikosti této „krize fyzické neaktivity“. Projekt PACTE (Promoting Active Cities Throughout Europe – Podpora aktivních měst v Evropě), jehož partnerem je i ECF a který je financovaný ze zdrojů EU, usiluje o transformaci měst v AKTIVNÍ MĚSTA.

Projekt se zaměřuje na pochopení celého kontextu problematiky fyzické aktivity v Evropě a ECF jako partner usiluje o to, aby se aktivní doprava spolupodílela na aktivizaci měst. Naštěstí si úřady v mnoha městech již začínají uvědomovat, jak může aktivní doprava pozitivně ovlivňovat zdraví a pohodu obyvatel, a proto vznikají progresivní projekty na podporu udržitelné a efektivní dopravy. Jízda na kole se pomalu, ale jistě stává základní složkou pro nové modely rozvoje a plánování udržitelných měst.

Jak aktivní je vaše město?

V rámci projektu PACTE vznikl průzkum, který umí vyhodnotit, jak města řeší (ne)aktivitu obyvatel. Průzkum funguje jako nástroj měření, jehož cílem je zajistit pragmatický a systematický přístup k míře fyzické aktivity obyvatel měst a obcí všech možných velikostí. Získaná data budou představovat bezplatný zdroj informací pro města, která mají zájem o zvýšení aktivity obyvatel.

Proč byste se měli vy nebo vaše město přidat?

  • Vaše město získá přístup k výsledkům projektu – dlouhodobému programu pro zvyšování kvality měst, včetně opatření a praktických příkladů
  • Pomůže vašemu městu ohodnotit samo sebe a stav fyzické aktivity obyvatel
  • Vaše město může srovnat vlastní výsledky v oblasti fyzické aktivity s dalšími evropskými městy
  • Vaše město získá přístup ke kvalitní síti partnerů, která pomůže zvyšovat a propagovat fyzickou aktivitu vašich obyvatel

Chceme, abyste nám pomohli přerušit spirálu nečinnosti a vyplnili náš průzkum, případně abyste k tomu vyzvali své zastupitele (další jazykové verze viz zde, žel bez české verze).

Vyzýváme všechna města a obce, aby vyplnily náš dotazník a získaly tak možnost vytvořit vlastní AKTIVNÍ MĚSTO!

Překlad: Asociace měst pro cyklisty

Autorka Loes Holtmaatová

https://ecf.com/news-and-events/news/how-active-your-city-learn-more-about-active-cities-survey-pacte-project

 


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality