Větší neznamená lepší

24. 07. 2018

Vraťme se ještě jednou k vlajkové konferenci EU k dopravnímu výzkumu - TRA2018, s vzabou na Bezpečnost dopravy. Evropská cyklistická federace k tomu připravila zprávu, která má význam i pro Českou republiku

S více než 3300 účastníky, stovkami prezentací a ještě větším počtem plakátů se Aréna dopravního výzkumu (TRA) ve Vídni stala největší konferencí, jakou jsme kdy navštívili. Větší však vždycky nemusí znamenat lepší.

25 000 úmrtí na evropských silnicích

 „25 000 obyvatel ročně ztrácíme na evropských silnicích,“ uvedla evropská komisařka pro dopravu Violetta Bulcová při zahájení konference. „Musíme pro dopravu vytvořit příznivější prostředí.“ Bezpečnost na silnicích byla důležitým tématem, většina nabízených řešení však vycházela z nových technologií, jako jsou autonomní vozidla nebo samoopravný povrch na silnicích. Pěší a cyklistické dopravě se dostalo jen nepatrné pozornosti a ECF byla jedním z mála hlasů, který hájil svobodu jízdy na kole a její přínosy.

Jsou moderní technologie odpovědí?

Hlavní vstup konference obsadila chlouba BMW, jednoho ze sponzorů. Zlatý automobil se špičkovou technologií přitáhl tolik pozornosti, že bylo nutné mu zajistit celodenní ochranku. Automobilka BMW měla v nabídce i další technologické řešení: skútr s akumulátorovým pohonem, který byl k dispozici pro testovací jízdy.

„Pěší a cyklistickou dopravu jako součást řešení problémů v našich městech politici i úředníci často přehlížejí. ECF se snaží na ně stále upozorňovat a využívá k tomu fakta a údaje o přínosech aktivní dopravy,“ říká Randy Rzewnicki z ECF. Současně poukazuje na to, že na konferenci TRA2018 většina lidí hovořila o tunelech, vlacích, letadlech a autech. ECF zde byla s cílem promluvit o možnostech, které pro přetíženou dopravu v zemích EU znamená projekt FLOW, podporující pěší a cyklistickou dopravu.

Jízda na kole zachraňuje životy

ECF na konferenci prezentovala řešení, která jasně dokazují, že aktivní doprava jako chůze nebo jízda na kole může zachraňovat lidské životy. Nástroj HEAT, který vytvořila SZO, je součástí sady modelovacích nástrojů projektu FLOW. Podle posledních výpočtů provedených pomocí nástroje HEAT „15 minut chůze nebo jízdy na kole může zachránit desítky tisíc životů,“ říká Rzewnicki. „Kdyby každý dospělý obyvatel EU denně 15 minut chodil pěšky nebo jezdil na kole, ročně by to zachránilo 100 000 osob, které umírají předčasně“.

Velká část prezentací na konferenci TRA2018 se týkala samořízených vozidel a automatizace. Automatizace ovlivňuje stejnou měrou železniční, nákladní i osobní dopravu.  Nynke Else Vellingová z univerzity v Gröningenu zkoumala ve svém výzkumu tento klíčový aspekt automatizace: „Než předáme vládu nad řízením automatizovanému vozidlu, musíme vyřešit nejen technické, ale i právní otázky. Kdo je odpovědný za nehodu, kterou způsobí autonomně řízené vozidlo? Kdo uhradí vzniklou škodu? Uživatel nebo výrobce? Můj výzkum a prezentace na konferenci TRA2018 se točí kolem právních otázek autonomně řízených vozidel, především v souvislosti s technickými předpisy, dopravními předpisy a odpovědností.

Jak bezpečný je dost bezpečný?

Bezpečnost silničního provozu je také relativní. Automatizované systémy mohou několika způsoby přispět k větší bezpečnosti dopravy. Zákony a předpisy musí definovat specifika moderního dopravního systému budoucnosti. Mnozí z odborníků na konferenci varují před příliš přísnými pravidly, která podle nich mohou brzdit vývoj. Prof. Dr. Peter Sweatman z univerzity v Michiganu a ředitel společnosti CAVita zdůrazňuje, že ačkoliv bezpečná doprava vyžaduje kontrolu a řízení, musí zůstat prostor na inovace. A současně se ptá „jak bezpečný je dost bezpečný?“. Upozorňuje přitom na rozdíly v kulturách, protože každý člověk a každý národ nahlíží na míru bezpečnosti dopravy různě – a tyto kulturní rozdíly musíme harmonizovat tak, aby dopravní systémy fungovaly optimálně. Jedna z otázek, na kterou si musíme odpovědět, zní: „Co má pro nás větší cenu? Bezpečnost, nebo ochrana našich osobních údajů?

Autor Randy Rzewnicki

https://ecf.com/news-and-events/news/bigger-isn%E2%80%99t-better


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality