Nové výsledky výzkumu EU o dopravní bezpečnosti

07. 07. 2017

Od začátku 21. století jsme zaznamenali značný pokrok v oblasti dopravní bezpečnosti: počet osob, které v důsledku dopravní nehody utrpěly vážné zranění, nebo dokonce zemřely, se podařilo snížit o 54 %. I tak ale nemáme důvod k úplné spokojenosti, protože jak ukazují statistiky z roku 2015, dlouhodobý pokles začal opět zpomalovat.

Nový balíček výsledků výzkumu, který připravil CORDIS (Informační služba EK pro výzkum a inovace), profiluje šest projektů v oblasti výzkumu a inovací, jejichž úkolem je vzestupný trend v budoucnosti znovu posílit.

Uvedené projekty se týkají celé řady bezpečnostních témat, počínaje opatřeními na ochranu zranitelných účastníků dopravního provozu – chodců a cyklistů, a konče bezpečnějšími vozidly a dalšími dopravními prostředky.

Vzhledem k tomu, že zranitelných účastníků dopravy se týká až 68 % úmrtí při dopravních nehodách v městských oblastech, zásadním a nezbytným krokem je realizace opatření zvyšujících bezpečnost. V rámci projektu VRUITS bylo otestováno 10 inovativních opatření, která vycházejí z inteligentních dopravních systémů. Jeden z testovaných systémů varuje cyklisty a řidiče před hrozící srážkou; systém byl schopen zachytit 80 % blížících se cyklistů. Následná analýza prokázala, že všechny systémy nejen zvyšují bezpečnost zranitelných účastníků provozu, ale přispívají i k vyšší kvalitě jejich mobility; v případě sedmi systémů by se vrátily náklady na realizaci.

V rámci projektu SEAHORSE byla prokázaná přenositelnost opatření v oblasti bezpečnosti mezi odlišnými způsoby dopravy.

Podrobné informace o případových studiích viz cordis.europa.eu

Zdroj: http://eltis.org/discover/news/new-eu-research-results-pack-transport-safety?utm_medium=email&utm_campaign=Eltis%20Mobility%20Update%20June%202017&utm_content=Eltis%20Mobility%20Update%20June%202017+CID_a61e9fc192dfcf059d2a4eae09c4126e&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=New%20EU%20Research%20Results%20Pack%20on%20transport%20safety

Aktuality