Průběh realizace studie v nákladní dopravě na elektrický pohon v městském prostředí (FREVUE)

08. 12. 2017

V současné době je převážná většina zboží ve městech distribuována konvenčními benzinovými a dieselovými vozidly. Jelikož EU usiluje o přechod k nízkoemisní a bezemisní dopravě, je zapotřebí alternativních řešení, tím je také FREVUE.


Projekt FREVUE, financovaný z prostředků Evropské unie, se zaměřil na zjištění, zda a jak plně jsou elektrická vozidla životaschopnou alternativou k běžným naftovým motorům. Deset provozovatelů městské logistiky testovalo více než 80 elektrických vozidel v osmi evropských městech. Testovány byly jak malé vozy, tak i 18 tunové nákladní automobily. Testování se provádělo v rozličných klimatických podmínkách.


Užitá technologie se ukázala být dostatečná na to, aby mohly být dodávky vozidel na elektrický pohon zahrnuty do vozového parku užitkových vozidel pro městský provoz. Městské prostředí vymezené vícestupňovou a nízkou rychlostí vyhovuje těmto vozům velmi dobře. Malá nákladní vozidla a dodávky na elektrický pohon například dosahují špičkové energetické účinnosti mezi 30 - 35 km / h, což je typický rozsah užívané rychlosti v městském provozu.


Ekologické výhody elektrických vozidel jsou zřejmé. Nulové emise z výfuku znamenají, že nejsou produkovány žádné oxidy dusíku (NOx) a částice (PM). Přičemž tyto zplodiny neuvěřitelně poškozují zdraví člověka.
Partneři výzkumu ze společnosti FREVUE vypočítali dopad, který by mělo širší využití nákladních vozidel v Londýně. I kdyby do roku 2021 bylo na elektrický pohon pouze 10% vozového parku, emise oxidu dusíku by mohly být sníženy o 402 000 tun, emise PM o 3,8 tuny a místní emise CO2 o 284 000 tun.
To by znamenalo roční snížení nákladů o 1 miliardu EUR (náklady na snížení negativních vlivů na životní prostředí, jako je znečištění).


Mezi další výhody patří menší hlučnost motorů, což přinese snížení zasažení hlukem jak pro uživatele, tak i prostředí měst. Použití elektrických vozidel pro městskou logistiku také zvýší podíl užívání elektrických vozidel a mohlo by vést i k zavedení nových konceptů a obchodních modelů.


Environmentální přínosy a obecná technická vhodnost elektrických nákladních vozidel jsou jasnými výhodami, zůstává zde problém s cenou pořízení vozidla. Vlivem úspor na provozních nákladech a také díky finančním pobídkám lze pro pořízení dodávek a menších nákladních vozidel využít pozitivní situaci na trhu. Situace ohledně nákladních automobilů je však těžší; je zde omezená nabídka, kterou ovlivňuje nízká poptávkou – to znamená, že ceny jsou stále vysoké.


FREVUE zahájil svůj záměr na zjištění poptávky na trhu. Vzhledem k tomu, že na trh vstupuje stále více a více dodavatelů a ceny baterií v průběhu času klesají, měla by se zlepšit i situace na trhu v případě větších nákladních vozidel.


Mnozí partneři z oblasti průmyslové výroby, kteří testovali elektrická nákladní vozidla, se rozhodli rozšířit část své flotily o další nákladní vozidla na elektrický pohon. Například společnost UPS nyní elektrifikovala téměř třetinu své centrální londýnské flotily, zatímco společnost Heineken provozuje v Rotterdamu 19 tunový nákladní automobil, vedle jednoho dvanáctitunového a sedmi třináctitunových nákladních automobilů v Amsterdamu.
FREVUE jasně poukazuje na fakt, že nákladní vozidla na elektrický pohon jsou vhodná pro logistiku ve městě. Jejich užívání je přínosné pro životní prostředí a se zlepšením podmínek pro pořízení vozidel se bude jejich množství v ulicích měst postupně zvyšovat.


Chcete-li se dozvědět více o projektu, navštivte stránku frevue.eu.
Zdroj: http://www.eltis.org/discover/news/making-case-freight-electric-vehicles-urban-europe-frevue.


Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Aktuality