Dotační výzva z OPZ – Efektivní veřejná zpráva, která bude pro obce a města vypsána v březnu 2018.

27. 02. 2018

V rámci této výzvy, mohou územní samosprávné celky čerpat vysokou finanční podporu s cílem zavádět inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy na období 2014 – 2020.
 
Projekty mohou být zaměřeny například na:

  • Tvorbu strategických dokumentů (např. Strategie kybernetické bezpečnosti včetně nastavení procesů souvisejících s GDPR včetně PO).
  • Aktualizaci nejrůznějších koncepčních dokumentů(např. plány městské mobility, plány rozvoje sportu, strategie odpadového hospodářství apod.).
  • Implementace metod kvality, projektového řízení, finančního řízení apod.
  • Pasporty a jejich aktualizace, plán rozvoje, generel (pasport kulturních památek místního významu, pasport - městský mobiliář, pasport místních komunikací a mostů, pasport veřejného osvětlení, pasport zeleně, komunitní plán, pasportizace/aktualizace dokumentů obce v otázkách ochrany a vlivu na životního prostředí-ochrany ovzduší, vodních zdrojů a jejich znečištění).
  • Školení zaměstnanců ve vybraných oblastech.

Více v přiloženém letáku.
Zdroj: společnost Expirit s.r.o.


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Aktuality