Směrnice o pojištění motorových vozidel a možné ohrožení rozvoje elektrokol

29. 10. 2017

ECF se v současnosti zabývá záležitostí, která by mohla zpomalit či zastavit rostoucí podíl elektrokol v dopravě. Směrnice o pojištění motorových vozidel zajišťuje, že pokud je vozidlo pojištěno povinným ručením v jednom z členských států EU, pak toto pojištění kryje i škody vzniklé na území všech dalších členských států. ECF směrnici intenzivně podporuje, jde totiž o způsob, jak spolehlivě zajistit cyklistům, kteří se dostanou do kolize s motorovým vozidlem, náhradu materiálních i osobních škod napříč celou EU.

Evropská komise chystá revizi tohoto zákona a, což je pro nás zvlášť zajímavé, s ohledem na nutnost specifikace rozsahu působnosti směrnice připravuje i odpověď na otázku „co je motorové vozidlo“? Jednou z možností je rozšíření stávající definice, které by zahrnovalo i všechny pedeleky. To by ovšem v důsledku znamenalo, že všechny pedeleky, které jezdí na evropských silnicích, jsou bez platného povinného ručení nezákonné. Vzhledem k tomu, že v roce 2016 při srážce s pedelekem na německých silnicích nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu a vážně zraněno bylo 6 osob (přitom na silnicích se pohybují více než 3 000 000 kol), domníváme se, že jde o značně přehnanou reakci, která povede jen k dalším složitým regulacím, nehledě na obrovské náklady a zanedbatelný přínos.

Vznikne tak bariéra pro další rozvoj a zvyšování podílu elektrokol, která by mohla významně přispět ke snížení objemu osobních aut v dopravním provozu. Takové znění směrnice rovněž kriminalizuje velkou část populace, která už pedeleky legitimně používá.

„Elektrická jízdní kola, která nejsou typově schválená (tzn. s výkonem menším než 250 W a motorem, který vypíná při rychlosti vyšší než 25 km/h), by měla být doslovně vyřazena ze Směrnice o pojištění motorových vozidel. Jsou to jízdní kola, která cyklistovi poskytují mírnou pomoc při šlapání do kopce nebo proti větru, a nejde o motorová vozidla; pokud cyklista nešlape, kolo nepodává žádný výkon. Zařazení pedeleků do působnosti této směrnice by přineslo jen další regulační zátěž a pravděpodobně by se stalo překážkou pro další rozvoj tohoto způsobu dopravy, což by zřejmě zpomalilo nebo zastavilo využití jeho potenciálu – přesunout krátké a středně dlouhé cesty od motorové dopravy k aktivní, zdravé a ekologicky šetrné dopravě.“

ECF vypracovala také návrh svého dokumentu zde: https://ecf.com/sites/ecf.com/files/Insurance%20Position%20Paper_2017_final%20draft.docx

Uvítáme jakýkoliv komentář a návrh k tématu

Zde nabízíme stručný přehled: https://ecf.com/sites/ecf.com/files/ECF_Motor%20Vehicle%20Insurance_Explanatory%20document_Final.pdf

Zdroj:  https://ecf.com/news-and-events/news/motor-vehicle-insurance-directive-consultation-and-threat-pedelec-growth

Zveřejněno na stránkách ECF dne 13. 10. 2017

Překlad toho článku zajistila Asociace měst pro cyklisty.

Aktuality