Úvaha pro konferenci - Jak může doprava nejlíp pomáhat i dalším generacím?

03. 10. 2018

Ministerstvo dopravy chce v letech 2019–2020 spolu s dalšími ministerstvy připravit novou vládní strategii městské mobility, ale již nyní zahájilo sběr podnětů. Mezi první příležitosti patří i konference Akademie městské mobility, která začíná již zítra v Třebíči.

Pro zkvalitnění plánů mobility v českých městech je potřebné, abychom znali podstatu problémů při zpracování plánů udržitelné městské mobility (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plans). a dokázali o nich otevřeně diskutovat.

Mnohé bude řečeno na konferenci, ale pro širší pochopení problémů uvádíme překlad článku autora Dr Andy Cope - Jak může doprava nejlíp pomáhat i dalším generacím?, který klade dobré otázky v případě velkých dopravních staveb. Pokud známe ovšem český kontext, tak jako by mluvil o České republice. Zcela se vytratila myšlenka, že plány udržitelné městské mobility se mají třeba dělat i proto, že velké stavby ani nepotřebuje, včetně velkých parkovacích domů...


Překlad článku: Jak může doprava nejlíp pomáhat i dalším generacím?

Přeprava osob může být docela nákladný podnik

Když se podíváme na náklady některých současných projektů budování infrastruktury, vidíme často velmi vysoké částky - Cross Rail,15 miliard liberStrategie investic do silniční sítě v Anglii, 15 miliard liberForth Crossing v Queensferry, 1,4 miliard liber; High Speed 2…liber – přesnou částku nezná nikdo…

Možná by bylo celkem rozumné, abychom se tak nějak víc zajímali o to, jestli tyto investice a) jsou skutečně nezbytné, a b) slouží i potřebám budoucích generací.

Jaký je účel investice?

 

Většina velkoformátové dopravní infrastruktury slouží k tomu, aby přepravila víc lidí a víc zboží ještě rychleji. Podle poznatků, které si předávají generace dopravních inženýrů a ekonomů, se může zdát, že tak je to správně. Čím dál tím víc lidí se však zamýšlí nad tím, jestli je opravdu nutné, aby takové množství lidí cestovalo tak daleko a tak rychle.

 

Jasným příkladem jsou návrhy pro dopravní koridor M4 kolem Newportu v Jižním Walesu. Vzhledem k vysokému počtu dopravou zahlcených míst v okolí Newportu a Cardiffu je jízda autem v této oblasti dost náročná. Po dlouhém hledání se nakonec našlo řešení za 1,4 miliardy liber, které by mělo zlepšit plynulost dopravy v koridoru M4.

 

Skutečně tyto návrhy slouží potřebám lidí?

Nedávno zveřejněný průzkum Úřadu pro budoucí generace ve Walesu zpochybňuje takový přístup k řešení problému.

Stále intenzivněji se prosazuje názor, že existují i jiné možnosti, které by mohly lépe odpovídat jak potřebám místních, tak potřebám osob pouze projíždějících danou oblastí.

Sustrans společně s Centrem dopravních studií na Univerzitě v západní Anglii a Nadací New Economics vytvořili tým, který se věnuje právě těmto novým možným alternativám. Zmiňovaná zpráva Úřadu pro budoucí generace ve Walesu se zabývá některými z klíčových otázek a detailně uvažuje nad některými z možných alternativ.

Zásadní otázky a úvahy

Vzali jsme v úvahu skutečně všechny možnosti řešení?

Projektový záměr pro dopravní koridor M4 se jeví jako značně krátkozraký, vzhledem k tomu, že při řešení se jen velmi málo uvažovalo o jiných možnostech, než je budování dalších úseků silnice.

Výstavba další silnice – skutečně zmírní problémy s dopravním přetížením?

Existuje už mnoho důkazů o tom, že další silnice jen generují další dopravu, takže problémy s dopravními zácpami nezmizí.

Jsou další a další silnice tím odkazem, který chceme zanechat generacím, které přijdou po nás?

Mladí lidé se intenzivně zajímají o problémy související se znečišťováním ovzduší a emisemi uhlíku a další výstavba silnic a dálnic může řešení těchto problémů ještě na dlouho blokovat.

Nemohly by problémy s přetížením koridoru M4 lépe vyřešit investice do pěší a cyklistické dopravy?

Na první pohled se tento návrh může jevit jako zvláštní, podivný. Jak by mohla být automobilová doprava na M4 nahrazena jízdou na kole nebo chůzí?

Jak jsme zjistili, značnou část dopravy na problémových úsecích M4 tvoří místní doprava na krátké vzdálenosti. Tak co kdybychom této skupině osob nabídli jiné možnosti dopravy – používali by vhodné spoje veřejné dopravy nebo bezpečnou a příjemnou infrastrukturu pro cyklisty a chodce?

Není pochyb o tom, že odpověď zní ano. Pokud tedy lépe zajistíme jiné možnosti pro místní dopravu, můžeme snížit počet osobních aut na M4. Méně aut, méně dopravních zácp, víc lidí volí vhodnější způsoby dopravy a 1,4 miliardy liber investovaných tam, kde to současným i budoucím generacím skutečně pomůže.

Přínosy modelu Sustrans

Sustrans vytvořil model možných důsledků investování do bezpečné infrastruktury a dalších opatření na podporu pěší a cyklistické dopravy. Jak naznačují zjištěné důkazy, výsledkem investic ve výši 118 miliard liber během uplynulých deseti let na území Cardiffu, Newportu a Monmouthshire je téměř dvojnásobný podíl cyklistické a o pětinu vyšší podíl pěší dopravy. Tyto výsledky přinášejí do regionu úspory ve výši 1 miliardy liber, téměř 40 zachráněných životů ročně díky zvýšené fyzické aktivitě a snížení dopravního provozu motorových vozidel o víc než 25 %.

Sustrans podporuje myšlenku komisaře z Úřadu pro budoucí generace ve Walesu o tom, že máme k dispozici lepší způsoby řešení problémů s dopravním přetížením na koridoru M4, než je pokus postavit další cestu jako únik od našich problémů.

Celá zpráva Průzkum alternativních způsobů dopravy

 

https://www.sustrans.org.uk/blog/how-can-transport-best-support-future-generations?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=9758001_The%20Network%20September%202018&utm_content=cope%20blog%20title&dm_i=6EB,5T5BL,MOUJV,MOMGB,1


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality