Novinka z říše snů: Krajská správa silnic řeší ukládání jízdních kol na zastávkách veřejné dopravy

06. 02. 2019

Plzeňský kraj a Správa ůdržby silnic Plzeňského kraje společně realizují projekt, jehož hlavním cílem je zajištění podmínek pro ukládání jízdních kol na zastávkách veřejné dopravy tak, aby se zvýšil počet cestujících, kteří díky možnosti bezpečného uložení kola využijí veřejnou dopravu. Součástí projektu tak je uzamykatelný cyklobox a stojan na kola. Předpokládá se, že cykloboxy budou moci využít i další subjekty např. u turistických atrakcí, škol, stravovacích či nákupních zařízení ad., kde si cyklisté budou moci svá kola také bezpečně uložit. Projekt schválila v červnu letošního roku Rada Plzeňského kraje s tím, že zejména pro řešení designu mobiliáře proběhne spolupráce s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské university.

Hledání řešení proběhlo formou dvoukolové studentské soutěže, které se zúčastnili studenti 4. ročníku a podáno bylo celkem osm návrhů. V hodnotící komisi byli zástupci Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje jako nositele projektu, dále zástupce Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Plzeňských městských dopravních podniků, Západočeské university, Správy železniční a dopravní cesty i Institutu plánování a rozvoje z Prahy. Zadání soutěže umožňovalo zpracování vlastního návrhu i řešení redesignu již vyráběného cykloboxu. Soutěž měla dvě hodnotící kola, v prvním kole byly vybrány tři nejlepší návrhy nového cykloboxu a jeden návrh redesignu stávajícího cykloboxu. Hodnotícími kritérii byl design a reálnost technického řešení. Komise sledovala samozřejmě i hlavní myšlenky autora, funkcionalitu, možnosti výroby, bezpečnost, materiálové řešení, jeho rozměry, řešení dveří ad. Též byl hodnocen dojem z cykloboxu ve skutečném prostoru, kdy nebyl záměr, aby se cyklobox stal ústředním prvkem, který upoutá pozornost návštěvníka na úkor přirozených dominant, ale zajímavým doplňkem denně navštěvovaného prostředí. Návrhem měl být přesto moderní, pokud možno nadčasový prvek ve veřejném prostoru. Vítězný návrh byl pak vybrán v druhém hodnotícím kole soutěže.

Základní podmínkou řešení je modulárnost systému, která umožní pružně reagovat na poptávku v daných místech. Soutěž byla zadána tak, aby uživatel mohl kolo do boxu snadno zatlačit, aniž by s kolem musel dále manipulovat. Součástí cykloboxů je i řešení elektronického odbavovacího systému, který bude akceptovat platební bankovní karty, Plzeňskou kartu, In kartu Českých drah příp. další nosiče. Též je jednáno o možnostech tarifního zvýhodnění uživatelů cykloboxů ve veřejné dopravě a naopak cenové zvýhodnění předplatitelů veřejné dopravy při ukládání kol do cykloboxů. Cyklobox by měl umět komunikovat se svým správcem a hlásit mimořádné stavy, také by měl nabídnout další doprovodné služby jako nabíjení elektrokol (při dostatečném příkonu), nabíjení malých zařízení USB konektory, kompresor na foukání kol atd. Designové řešení zastřešeného stojanu na kola mělo být zpracováno ve vazbě na design cykloboxu. Dalším postupem je dopracování vítězného návrhu do zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. Po té bude rozhodnuto o způsobu zajištění dodávky i správy cykloboxů a budou vybrána místa pro umístění pilotních cykloboxů.

Finálové návrhy najdete v přiložené tiskové zprávě.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Tisková zpráva

2018-12-13-tisková zpráva cykloboxy.pdf (2.9 MB)
Aktuality