Policy Lab EUKN: Městská mobilita

20. 02. 2018

V České republice je stále živá otázka kolem plánů udržitelné městské mobility.
Rádi proto chceme připomenout akci Policy Lab na téma Městská mobilita, kterou dne 14. 11. 2017 uspořádala Evropská síť znalostí městské problematiky EUKN společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR .

Česká republika se jako jeden z koordinátorů Partnerství pro městskou mobilitu (založeno v únoru 2017 jako součást Městské agendy pro EU) zavázala k dalšímu rozvoji akčního plánu Partnerství. Tento dokument bude definovat prostor pro lepší regulační a finanční nástroje a strategie i pro intenzivnější výměnu zkušeností, a tak poskytne konkrétní opatření a doporučení, určená pro rozvoj udržitelné mobility a dopravní politiky pro budoucnost měst.

EUKN Policy Lab se rozhodla podpořit úsilí České republiky o vytvoření akčního plánu Partnerství a obohatit diskuzi k akčnímu plánu o odborné znalosti především ke dvěma hlavním tématům, kterými se Partnerství pro městskou mobilitu zabývá: 1) Plány udržitelné městské mobility - představil Nuno Norte Pinto z Manchester University, 2) Mobilita jako služba (MaaS) - představil Teemu Surakka z Aalto University.

Prezentace je ke stažení do 5. 3. 2018 na tomto odkaze: www.uschovna.cz/zasilka/VT4KUEXDGEED55NU-X5V.

Komplexní plány udržitelné městské mobility a jejich využití v praxi by měly přispět k výraznému posunu od tradičních způsobů dopravy a plánování mobility směrem k integrovanému a udržitelnému plánování, řízení a veřejné správě.  Byly zde otevřeny i problémy s realizací plánů udržitelné městské mobility a některé z nich jsou pak uvedeny na tomto odkaze.

Koncept Mobilita jako služba je souhrnným názvem pro probíhající úsilí některých států EU integrovat různé formy dopravy do jedné služby mobility, která je dostupná na základě poptávky. Obě tato témata představují současné významné inovace v oblasti městské mobility. Pokud se podaří je účinně rozvinout a realizovat v praxi, mohou pomoci zvyšovat jak udržitelnost, tak kvalitu služeb v dopravním sektoru a v sektoru mobility.

EUKN Policy Lab se postarala o nezbytnou funkční srozumitelnost těchto dvou hlavních témat, která umožní je vhodně začlenit do konečného návrhu Akčního plánu Partnerství. Ten bude během 2018 předmětem Public Feedbacku na webu www.urbanagendaforthe.eu.

Zdroj: http://www.eukn.eu/index.php?id=904&utm_source=EUKN+Urban+Review+Newsletter+-+Subscribers+list&utm_campaign=b26aa0668e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_13&utm_medium=email&utm_term=0_bdfd459f4d-b26aa0668e-356591601

Překlad: Asociace měst pro cyklisty


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality