Martin Buršík: Příbram potřebuje řešit parkování, jdeme na to jinak

27. 11. 2019

Město Příbram, které leží 60 km na jihozápad od Prahy, už dávno není jen hornickým městem. S více než 30 tisíci obyvateli a těsným vztahem na Prahu se město už řadu let potýká s rostoucí dopravou. Co se chystá v nejbližší době a jak by se také Příbram  mohla stát městem krátkých vzdáleností, o tom hovoří 1. místostarosta města Martin Buršík. 

Jaké hlavní otázky máte aktuálně na stole, pokud jde o dopravu v Příbrami?

Jednoznačně hlavním tématem je parkování. Obyvatelé bohatnou a v současnosti už jim nestačí jedno auto, domácnosti mají často dvě nebo dokonce tři auta. Přirozeně je potřebuji někde parkovat, nejlépe přímo u domu a zadarmo. Problém je to hlavně na sídlištích, kde je prostoru málo a zároveň bytové domy mají šest či sedm pater na výšku. Proto požadavky na parkovací místa rostou a řešení těchto požadavků není jednoduché.

  

Jak to řešíte?

Dosud hlavním řešením je budování nových parkovacích míst, ročně jich vybudujeme stovky. Zároveň ale počet registrovaných aut u nás ve městě roste zhruba o 500-600 automobilů ročně. Ve výsledku počty parkovacích míst rostou pomaleji než počet nových registrací vozů.

Máme několik plánů; především chceme dokončit projekt parkovacího domu u autobusového nádraží, kde to má smysl. V centru bychom to také potřebovali, ale mnohem raději bychom vytvořili takové podmínky, aby potřeba nových parkovacích míst nerostla tak rychle. Jinými slovy, pokud by lidé v Příbrami více jezdili na jednostopých vozidlech, chodili pěšky a jezdili veřejnou dopravou, velmi by to odlehčilo dopravní zátěži.  Kombinace chytré tvorby parkovacích míst a motivace k využívání jiného způsobu dopravy než autem je cesta kupředu.

 

Město Příbram připravuje generel dopravy. Co je jeho cílem?

Ano. Generel obsahuje několik vrstev. Jeho nedílnou součástí je generel parkování, protože tyto otázky spolu velmi úzce souvisí. Vlastní generel dopravy řeší především otázku, jaký podíl přepravní práce by Příbram chtěla mít.

V současné době se připravují analýzy, abychom znali současný stav. Následně budeme s odborníky na dopravu i s občany mluvit o tom, jak upravit Příbram, aby doprava vyhovovala i za 10-15 let. Už dnes je ale jasné, že hlavní otázkou bude, jak se vyrovnat se stále rostoucím počtem automobilů.

 

A máte představu, jak toho docílit?

Moc rádi bychom, aby se při dopravě využívala ve větší míře alternativní nemotorová doprava a aby lidé méně jezdili autem. Ale jak se k tomu dostat, to je stále otázka, na kterou hledáme odpovědi. Generel bude založený hlavně na pěší a cyklistické dopravě, nad ní bude vrstva hromadné městské dopravy a automobilové dopravy.

S tím souvisí i požadavek, aby lidé v Příbrami měli příjemné prostředí, parkovou infrastrukturu a aby pro ně bylo pohodlné a bezpečné dojíždět do práce na kole nebo chodit pěšky. To nám tady chybí. A to je spíš otázka urbanistická než čistě dopravní.  

 

Někdy se používá termín „město krátkých vzdáleností“. Vidíte možnost, jak uplatnit tyto principy konkrétně v Příbrami?

Určitě ano. V Příbrami máme taková dvě centra. Jedním z nich je sídliště a druhé je stará Příbram, kde je historické centrum města, úřady, škola, nemocnice… Je velmi důležité mít dva až tři koridory či tepny, kde bude jednoduché parkovat jakékoliv vozidlo, a také aby se lidé dostali v rámci města bezproblémově pěšky nebo na kole. Už víme, že dostat se ze sídliště do historické Příbrami pěšky nebo na kole je velký problém. Proto mnoho lidí volí auto, i když časově to není výhodné, protože pak musí hledat parkovací místa, jsou často ve stresu a není to příjemná cesta. Takže já chápu město Příbram jako město krátkých vzdáleností. Ne ve smyslu, že bychom všechno měli dát do dostupné vzdálenosti a do výšky, ale hlavně odstraňovat překážky, aby bylo jednoduché a snadné dostat se k jednotlivým cílům pěšky nebo na kole.

 

Co to znamená v praxi?

Dostupnost a vyšší komfort pro pěší a cyklisty, to znamená například zrušit semafor, udělat kruhový objezd nebo bezbariérovou lávku pro pěší a cyklisty, abychom odstranili bariéry, které ve městě jsou.

 

Mluvil jste o změně dopravního chování. Co jsou hlavní podmínky pro to, aby se cíle podařilo zvládnout?

Mám za sebou první rok v roli místostarosty. Za tuto dobu vidím, co je klíčové – aby radnice chtěla spolupracovat s ostatními stranami. Nejdůležitější je politická vůle, nebát se experimentovat. Nejde přitom o to pouštět se do nějakých revolucí, ale získávat poznatky, co funguje jinde, vyzkoušet je u nás a okamžitě to aplikovat v praxi. Klíčové jsou podněty obyvatel, to je nenahraditelné. Každý občan žije v jiném kousku města a může přijít s nápadem, který vyřeší problém třeba dalším 200 obyvatelům. Důležitá je také doprava, ať už městská nebo příměstská směrem do Prahy. Definovat problém musí radnice, i když většina partnerů je řešení nakloněna a podle svých možností je může podpořit. Opravdu klíčová je ale role radnice.

 

A co na to obyvatelé Příbrami?

Obyvatelé jsou hlavními adresáty, pro ně je strategie určená. Například v porovnání se Švýcarskem máme dnes u nás dvojnásobek automobilů na obyvatele, než má například Curych.

Je výborné, že se dozvídáme novinky, jak to funguje jinde. Diskuse a mediální ukazování dobrých příkladů, jak to vypadá jinde, a zároveň snižování dopadů motorové dopravy na životní prostředí, jsou velmi důležité.

Jde o to, aby domácnosti u nás vystačily s jedním automobilem, případně aby ho ani nepotřebovaly, podobně jako ve zmíněném Curychu. A velkou úlohu v tom mají právě radnice. Musejí mít odvahu, chtít komunikovat a potom realizovat konkrétní řešení.

 

Děkuji za rozhovor.

Autorkou rozhovoru je Jitka Vrtalová.

Foto: archiv městského úřadu v Příbrami


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Aktuality