Sítě přenosu Operačního programu URBACT III hledají partnery

10. 05. 2018

Sítě přenosu (Transfer Networks) mají podpořit města při přenosu dobré praxe vedoucího města do ostatních partnerských měst a při její následné adaptaci na místní úrovni. Představují jedinečnou příležitost pro česká města převzít příklady dobré praxe v oblasti udržitelného městského rozvoje z celé Evropy.

Ve výzvě pro Sítě přenosu Operačního programu URBACT III bylo schváleno 25 sítí. Tyto sítě hledají pro vstup do druhé fáze další partnery. Partnerství se bude rozšiřovat ze 3 na 5-8 partnerů.

Vedoucí města Sítí přenosu, která aktivně hledají další partnery, zveřejnila dotazníky, aby o potencionálních partnerských městech získala potřebné informace:

http://urbact.eu/transfer-networks-are-looking-partners

 

V případě vašeho zájmu o zapojení se do sítě vyplněný dotazník zašlete vedoucímu městu (v nejbližším možném termínu). Termín podání oficiální žádosti pro druhou fázi projektu (kterou podává vedoucí město za celou síť) je až 4. 10. 2018, na formální kroky v případě zájmu ze strany vedoucího města je tedy ještě mnoho času. Města, která budou vybrána pro rozšíření partnerství pro druhou fázi projektu, mají možnost spolupráce již v první fázi.

Seznam nabídek na partnerství najdete v přiloženém letáku


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Aktuality