Praha se může pochlubit vysokou kvalitu života. Celkovou známku zhoršuje nedostupné bydlení a doprava

01. 11. 2018

Obyvatelé metropole mají jedny z nejlepších podmínek pro život. Praha zaujímá druhou pozici na žebříčku měst s nejvyšší kvalitou života v Česku. Podle mezinárodních srovnání je na tom nejlépe ze všech evropských měst bývalého "východního bloku".  Vyplývá to z žebříčku, který sestavuje konzultační společnost Mercer na základě průzkumu 231 měst.

Jak z uvedených srovnání vyplývá, Praha má dva hendikepy. Prvním je nedostupné bydlení a druhým doprava nebo spíše její důsledky. Vysoká nehodovost a znečištění ovzduší táhnou hodnocení dolů. Celkově dobrou známku tak zachraňuje vysoká hustota kin a divadel, léčebných zařízení a skvělá dostupnost železniční sítě.

Jedním z největších problémů je znečištění ovzduší, Praha se mezi českými městy umístila až v poslední třetině na 134. místě. O problémech s dopravou svědčí i index nehodovosti, tedy počet dopravních nehod vztažený na počet obyvatel. V něm se Praha získala nulový počet bodů a skončila na samém posledním místě z českých měst a obcí.

 

Nikoli náhodou jsme v minulých dnech zveřejnili několik souvisejících informací. V souvislosti s tím zaujímá aktuální zpráva o nepřijetí regulačního řádu pro smogové situace.

Jak informoval mluvčí Prahy, Rada hl. m. Prahy tento týden vzala na vědomí negativní stanovisko Pracovní skupiny pro přípravu Regulačního řádu hl. m. Prahy a rozhodla se dále nepokračovat v jeho další přípravě a implementaci. Podle ní by regulace dopravy v navrženém rozsahu (omezení jízdy vozidel v režimu sudá/lichá, zákaz jízdy nákladních vozidel nad 6 tun) v případě smogových situací znamenala nadměrné riziko dopravního kolapsu. 

"O to víc je jasné, že Praha musí dělat taková dlouhodobá systémová opatření pro zlepšování kvality ovzduší, aby ke smogovým situacím vůbec nedocházelo,“ řekla k tomu radní hl. m. Prahy Jana Plamínková. Myšlenku, jak požárům předcházet spíše než je následně hasit, obsahuje i návrh Ministerstva životního prostředí. To ve spolupráci s Evropskou komisí připravuje tzv. Clean Air Dialogue. Cílem dialogu je diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření ke zlepšení kvality ovzduší a pomoci tak při úsilí, které ČR vynakládá k dosažení imisních limitů v době co možná nejkratší. Kompletní seznam navrhovaných opatření zveřejníme na serveru dobramesta.cz bezprostředně po dalším jednání s Evropskou komisí.

Další informace


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14)

Aktuality