Navrhujete urbanistický celek? Na co si dát pozor?

27. 01. 2018

Připravujete projekt revitalizace centra města? Nebo se chystáte k rekonstrukci některé z ulic? To všechno jsou projekty, kdy vytváříte samostatný urbanistický celek. Článek vám může pomoci podívat se na celou úpravu komplexněji v moderním chápání udržitelného rozvoje města či obce.

U každého projektu dopravní infrastruktury v zastavěném území musíme pamatovat na některé zásady. Tyto zásady mají výrazný vliv na funkčnost vytvořeného řešení, respektování uspořádání prostoru všemi účastníky silničního provozu (respektování dopravního značení, přirozené trasy pěších a další.)

Principy urbanismu uplatňujeme samozřejmě v závislosti na rozsahu projektu. V každém případě přinášejí benefity pro residenty, obchodníky a podnikatele v oblasti. Mohou být přínosem i pro developery, pro které se lokalita stane zajímavější. To vše je přínosem i pro obec samotnou. Stane se atraktivnější pro své obyvatele, snáze získá obyvatele nové a vhodnými úpravami je možné snížit i provozní náklady (údržba, vandalismus).
Jednotlivé principy:

  1. Dostupnost
  2. Konektivita
  3. Víceúčelové využití a různorodost
  4. Různé možnosti bydlení
  5. Spojení architektury a urbanistického designu
  6. Struktura uspořádání obce, čtvrti (příklad: Memorial park, Larchmont - zdroj: hhtp://sounshore.lohudblogs.com)
  7. Nárůst hustoty
  8. Zelená doprava
  9. Udržitelnost
  10. Kvalita života

Celý článek najdete na tomto odkaze: http://mistotvorba.cz/navrhujete-urbanisticky-celek/


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Aktuality