BUMP - již ukončený vzdělávací projekt o udržitelné městské mobilitě má stále co říci

11. 02. 2018

Několik českých úředníků se v letech 2013 - 2015 účastnilo vzdělávacího projektu BUMP. Účastníci projektu dostali výborné informace o plánování udržitelné mobility v městských a příměstských oblastech. Do projektu bylo tehdy zapojeno celkem devět zemí (Itálie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Bulharsko a Rumunsko). Kurz byl součástí integrovaného balíčku zahrnujícího školení na míru, výměnu zkušeností a sdílení know-how a odborných znalostí na národní i mezinárodní úrovni. Na tyto aktivity navazovalo koučování a poradenství při tvorbě Plánů udržitelné městské mobility. V České republice byly tréninkové aktivity organizovány společností VIA ALTA a.s. z Třebíče.

Projekt se zaměřil především na města a obce či sdružení měst/obcí, které chtějí řešit dopravní problematiku komplexně, s důrazem na udržitelnou mobilitu a při zohlednění všech dalších relevantních sektorů a uživatelů dopravy, a plánují zpracovat si či aktuálně zpracovávají integrovaný plán (udržitelné) městské mobility.

Cílem kurzů bylo především detailně seznámit města s celým procesem přípravy Plánu udržitelné městské mobility s využitím interaktivních praktických cvičení. Po absolvování kurzu měla být města schopna koordinovat proces přípravy Plánu a být rovnocenným partnerem jeho zpracovatele.

Proč bychom se měli ale dívat do minulosti? Měli bychom si připomenout čtyři etapy tohoto projektu a aplikovat je s novými poznatky, v kontextu aktuální akademie městské mobility:

  1. Naučte se – Po kliknutí na odkaz ke stažení "Integrovaný balíček pro podporu měst při tvorbě Plánů udržitelné městské mobility (SUMP)", jsou účastníkům  školícího programu poskytnuty detailní informace o jednotlivých otázkách a kompletní sada výukových materiálů. My nabízíme tento web www.dobramesta.cz.
  2. Sdílení, výměna zkušeností – sdílení know-how a odborných znalostí je charakteristickým rysem přístupu projektu BUMP ve všech fázích projektu. V jeho průběhu proběhly čtyři mezinárodní workshopy s cílem zhodnotit znalosti a zkušenosti účastníků ve prospěch zapojených organizací. Místa konání: Terst (Itálie), Sofia (Bulharsko), Dortmund (Německo), Budapešť (Maďarsko). I v rámci této akademie probíhá řada akcí.
  3. Osobní rozvíjení se – Po ukončení tréninkové fáze bude městům poskytnuta podpora při tvorbě jejich Plánů udržitelné městské mobility (SUMP). Podpora zahrnuje profesionální pomoc a rady od týmu expertů s cílem splnit specifické potřeby a požadavky. O tom by mělo být akreditované školení, které v této chvíli nabízí Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Ale stále platí, není to lektorovi, ale o "studentovi"..
  4. Zlepšete se a nebojte se propagovat - chceme uspořádát sérii návštěv ve městech, kde bude realzována kampaň CityChangers. Do těchto měst budou zváni odborníci akademie městské mobility. Cílem návštěv bude sdílení a výměna znalostí a zkušeností nabytých v rámci akademie městské mobility tak, aby si i ostatní města mohla vytvořit své vlastní Plány udržitelné městské mobility.
Podrobné informace ke školícímu programu BUMP - www.bump-mobility.eu


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality