Institut NICE doporučuje omezit rychlost na 30 km/h

02. 08. 2017

Institut zdravotní péče NICE (National Institute for Health and Care Excellence) ve své nejnovější publikaci „Znečištění ovzduší: kvalita ovzduší ve vnějším prostředí a naše zdraví“ důrazně doporučuje omezit rychlost dopravy ve městech právě v zájmu vyšší kvality ovzduší.

Autorka článku: Froso Christofidesová

Překlad. Asociace měst pro cyklisty

Stále častěji je rychlostní limit 30 km/h považován za cenově dostupný nástroj pro řešení problémů s kvalitou ovzduší ve městech. Mnohá města, mimo jiné Edinburgh, Glasgow, Hammersmith nebo Fulham, zavedla omezení rychlosti na 30 km/h i na komunikacích s vyšší průměrnou rychlostí, a to kvůli konzistenci rychlostních limitů v celé lokalitě. Celoplošné zavedení limitu pak příslušné orgány měst odůvodnily jak zdravotními přínosy, tak možnými změnami v dopravním chování, především u dojíždějících. Omezení rychlosti na 30 km/h znamená méně závažných dopravních nehod a také zvýšenou ochotu ke změně způsobu dopravy z automobilové na aktivní – pěší nebo cyklistickou, což v konečném důsledku výrazně zvyšuje kvalitu ovzduší.

Rod King, MBE, zakladatel neziskovky 20’s Plenty for Us, k tématu říká: „Správní orgány mnoha měst si dobře uvědomují, že rychlostní limit 30 km/h je nástroj, který jim pomáhá jednak zvyšovat kvalitu ovzduší, a současně i plnit ‚povinnou péči‘ o skupinu zranitelných občanů. Přechod k limitu 30 km/h skutečně znamená výrazné snížení hladiny nejnebezpečnějších emisí Nox a PM10. Je vhodné, aby institut NICE toto opatření doporučoval a pomáhal tak zástupcům obcí při plnění jejich zákonné povinnosti pečovat o kvalitu ovzduší a o veřejné zdraví.“

NICE ve svém materiálu doporučuje úřadům stanovit „limit 30 km/h bez dalších fyzických opatření v případě, že potřebují omezit zbytečné zrychlování a zpomalování v oblastech, kde průměrné rychlosti už jsou nízké (méně než 40 km/h)“. NICE dále doporučuje, aby fyzická opatření k omezení rychlosti, která již obec využívá pro zvýšení bezpečnosti, byla využita jako podpora pro jízdu v nižších rychlostech na delších silničních úsecích. Obec se tak vyhne produkci emisí ze zrychlování a zpomalování vozidel před zpomalovacími prahy.

Zajímavá je výzva k tomu, aby obce nepoužívaly fyzická opatření ke snížení rychlosti vozidel. To by mohl být další argument ve prospěch bezpečnostních systémů vozidel, např. ISA, jako standardního vybavení nových vozů. Máme dobře zdokumentováno, že udržování rychlosti pomocí asistenčního systému ISA může zlepšit i plynulost zrychlení a zpomalení vozidla. Tato technologie, díky níž vozidlo zná rychlostní limit a v případě překročení postupně uplatňuje silnější tlak na pedál plynu, je v některých vozech již k dispozici. Určitě by snížila problémy s rychlou jízdou a následně zásadně zvýšila bezpečnost dopravního provozu.

ECF prosazuje zařazení této technologie do připravované revize schvalování bezpečnostního typu vozidel, aby byla součástí všech nových vozů. Jedním z mnoha dobrých důvodů včasného zavedení této technologie do všech nových vozů je právě možnost zlepšit kvalitu ovzduší díky plynulejší jízdě. Poziční dokument ECF k tomuto tématu je k dispozici zde.

Kompletní tisková zpráva neziskové organizace 20’s Plenty for US zde.

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/nice-recommends-speed-limits-20mph-improve-air-quality

Aktuality