Splnění cílů stanovených pro cyklistickou dopravu může zabránit tisícům obětí znečištěného ovzduší – nejnovější poznatky

16. 01. 2018

Pokud by Anglie i Skotsko uspěly v podpoře pěší a cyklistické dopravy a podařilo se jim dosáhnout oficiálně stanovených cílových hodnot podílu aktivní mobility, zachránili bychom více než 12 000 lidí, jejichž život by předčasně skončil v důsledku znečištěného ovzduší. Kromě toho by za stejnou dobu britská ekonomika vzrostla o 9,31 miliard liber.

Pěší a cyklistická doprava hrají významnou roli při řešení problémů s kvalitou ovzduší

Sustrans ve spolupráci s konzultační firmou Eunomia, zaměřenou na environmentální otázky, dnes zveřejnil model – první svého druhu – který měří přínosy zaznamenané v oblasti kvality ovzduší, a to jak snižování množství emisí motorů díky zvyšování podílu cyklistické a pěší dopravy, tak změny intenzity vystavení jedince působení nečistot v ovzduší.

Cílem modelu je podpořit místní správní orgány a pomoci jim obhájit plánované investice do pěší a cyklistické dopravy, ale také zjistit, do jaké míry přispívá aktivní doprava ke snižování hladiny nečistot v ovzduší, a následně ke zvyšování kvality veřejného zdraví.

Uvedený model zjistil, že pokud by se podařilo úspěšně naplnit cíle investiční strategie pro pěší a cyklistickou dopravu v Anglii, tedy zdvojnásobit počet cest vykonaných na jízdním kole a zvýšit podíl pěší dopravy o 300 procent na osobu, nedošlo by k více než 8300 předčasných úmrtí v důsledku znečištěného ovzduší a země by ušetřila 5,67 miliard liber ze státní pokladny během pouhých deseti let – především díky ušetřeným nákladům v souvislosti se špatnou kvalitou ovzduší (např. péče o osoby s onemocněním dýchacích cest).

A podobně, podaří-li se zrealizovat vizi akčního plánu pro cyklodopravu ve Skotsku, tedy aby 10 % všech cest připadlo na cyklistickou dopravu, podaří se zabránit 4000 předčasných úmrtí a ušetřit 3,64 miliard liber během jedné dekády.

Pokud bychom do součtu započítali i širší přínosy fyzické aktivity na zdraví a pohodu obyvatel, ekonomické zisky by byly ještě vyšší.

Xavier Brice, generální ředitel Sustrans, k tomu říká:

„Dosud nikdy nebylo důležitější snížit počet motorových vozidel na dopravních komunikacích, než právě v době, kdy je silniční doprava zodpovědná za většinu případů, kdy dojde k porušení limitů platných pro kvalitu ovzduší.

Nové poznatky znovu důrazně upozorňují na to, jak zásadní roli hrají pěší a cyklistická doprava při řešení závažných problémů s kvalitou ovzduší, které každoročně způsobují desítky tisíc předčasných úmrtí. Je-li naším cílem dosažení nějaké výraznější změny dopravní volby obyvatel, musíme zajistit síť přímých a chráněných cyklostezek podél silnic, které doplní klidnější dopravní komunikace na celém území Velké Británie.

Proto vyzýváme vlády na všech úrovních státní správy, aby do svých plánů pro ochranu kvality ovzduší zahrnuly i finance na zajištění pěší a cyklistické infrastruktury. Britskou vládu pak vyzýváme k tomu, aby přednostně prosazovala investice do oblasti aktivní mobility jako součást naléhavého akčního plánu na záchranu ovzduší v naší zemi.“

Desítky tisíc úmrtí mohou každoročně souviset s tím, že dýcháme znečištěný vzduch. Velká Británie během několika posledních let opakovaně porušila zákonem stanovené limity pro NO2, který pochází především z dieselových motorů. Rovněž dochází k tomu, že mnohá města a obce nedodržují pokyny Světové zdravotnické organizace, platné pro imise částic. 45 % těchto znečišťujících částic má původ v opotřebení pneumatik a brzd motorových vozidel, tzn., že zavedení elektromobilů nemá na jejich výskyt žádný pozitivní vliv.

Radní ve 29 anglických městech a obcích, které porušují výše uvedené limity, musí do listopadu 2018 připravit vlastní plán na ochranu ovzduší, zatímco ostatní země Spojeného království testují celou řadu plánů na zvýšení kvality ovzduší. Skotská vláda například navrhuje do roku 2020 zavést ve čtyřech městech tzv. nízkoemisní zóny a do roku 2023 po celém Skotsku oblasti s řízenou kvalitou ovzduší (AQMA).

Vyjádření Ann Ballingerové, vedoucí sekce vytváření modelů a hlavní odbornice na kvalitu ovzduší ve společnosti Eunomia:

„To je vůbec poprvé, kdy jsou údaje získané společností Sustrans využity společně s údaji o veřejném zdraví pro lepší pochopení toho, jaký vliv má pěší a cyklistická doprava na míru vystavení jedince nečistotám v ovzduší. Jak naznačuje naše analýza, investice do pěší a cyklistické dopravy mají značný potenciál lokálně zlepšit znečištěné ovzduší. Věříme, že tento inovativní model by mohl být významným přínosem pro místní samosprávu, která hledá možnosti, jak na místní úrovni řešit nebezpečí plynoucí ze špatné kvality ovzduší.“

Další informace o novém modelu a doprovodném výzkumu Přínosy aktivní dopravy pro kvalitu ovzduší najdete na: www.sustrans.org.uk/airquality

Pro další informace a případné žádosti o rozhovor kontaktujte prosím:

Anna Galandzij, Senior Press Officer at Sustrans, 07557 915 648, anna.galandzij@sustrans.org.uk; Amy Jones, Press and Media Officer at Sustrans, 07768 035318, amy.jones@sustrans.org.uk

Zdroj : odkaz zde

4. 12. 2017

Překlad ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)

Aktuality