DALŠÍ KRITÉRIEA, KTERÁ ROZHODUJÍ O VÝBĚRU TRASY

Může se stát, že město otevře novou cyklostezku, ale většina lidí ji nepoužívá. Cyklisté raději jezdí po souběžné silnici, kde ovšem riskují pokutu, neboť ze zákona musí využít cyklostezku. Co ale cyklisty vede k jejich chování? Na první pohled se chovají nelogicky – jízda po cyklostezce je bezpečnější a navíc v souladu se zákonem. Zřejmě existují také další kritéria, která mohou ovlivnit výběr trasy. Bariérou je prodloužení trasy (např. v systému jednosměrných ulic), špatná kvalita povrchu, podchody nebo další mimoúrovňová křížení, ale také nevhodné osvětlení nebo další faktory, které ztěžují průjezd (přerostlá vegetace, dopravní značky na stezkách, časté přednosti v jízdě apod.).

Weby a literatura
www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/dalsi-kriteria-vyberu-trasy/
Příručka Mobile 2020:„Cyklodopravní encyklopedie“, strany 86—90

Návaznost na dokument „Nepopsaný list papíru“:

• Oblast 2.3. ÚDRŽBA CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

Ke stažení:

Ke stažení