Aktivity České parkovací asociace - partnera platformy Města sa dobrou adresou

24. 06. 2017

Parkování je důležitou součástí dopravní politiky a výrazně ovlivňuje nejen dostupnost, ale život v našich městech a obcích obecně. Parkovací politika je jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak ovlivnit lidské návyky v oblasti mobility. Existuje celá řada opatření, která lze účinně využít v závislosti na daném kontextu.

Oblast parkování v rámci platformy značky Města s dobrou adresou zastupuje Česká parkovací asociace, která informuje o dvou novinkách.

30. června 2017 se uskuteční první zasedání Rady Evropské parkovací asociace v Praze. V rámci tohoto jednání proběhnou dvě doprovodné akce. V předvečer jednání se uskuteční společné setkání čelních představitelů Evropské parkovací asociace, České parkovací asociace a hlavního města Prahy. Před vlastní jednáním ještě proběhne "Evropská parkovací snídaně". Pracovní snídaně vedení Evropské parkovací asociace, České parkovací asociace společně s představiteli hl.m. Prahy, Parlamentu ČR a tisku. Po snídani začne první jednání Rady Evropské parkovací asociace v Praze.

Dále vás informujeme, že v úterý 19. září od 13.30 do 17.00 pořádají organizace Polis, CREW  a EPA v holandském Rotterdamu workshop na téma parkování a lidské jednání a chování. Struktura odpoledne odpovídá struktuře souboru nástrojů, které na téma „Parkování a lidské chování“ připravila platforma CROW. Soubor shromažďuje veškeré poznatky na dané téma, které pocházejí z více než 500 zdrojů literatury a odborných konzultací, a přehledně je strukturuje. Závěry této aktivity i soubor nástrojů dokládají příklady z evropských měst (včetně anglického Southend on Sea, francouzského Lille a belgického Leuven) a Holandska (Haag a Utrecht).Workshop je určen odborníkům, kteří se zaměřují na parkování v městských oblastech, a koná se den před kongresem EPA v Rotterdamu. Účastníci kongresu jsou zvlášť vítanými návštěvníky našeho workshopu. Pracovním jazykem bude angličtina.

Aktuality