Evropský týden mobility. Češi si kupují auta, ale raději jezdí vlakem, tématem k řešení je poslední míle

16. 09. 2017

  • Cestujeme stále více – dopravou spotřebovaná energie se více než zdvojnásobila, stejně jako emise
  • Sdílení není jen carsharing či bikesharing. Co znamená „mobilita jako služba“?
  • Češi si oblíbili vlaky, poptávka vzrostla více než o třetinu.
  • Otázka poslední míle ve městech. Řešením je spolupráce mezi různými druhy dopravy – multimodální mobilita.
  • K Evropskému týdnu mobility se připojilo 25 měst.

Obyvatelé České republiky cestují častěji, než tomu bylo v minulosti. Spolu s tím však roste i spotřeba energie pro dopravu. V současné době je podíl dopravy na celkové roční spotřebě energie 27 %.  Spotřeba energie v dopravě roste, na rozdíl od průmyslu a domácností, kde spotřeba naopak klesá. Mezi roky 1993-2013 došlo u nás ke zvýšení spotřeby energie pro dopravu na 2,3násobek, stejný byl i nárůst exhalací produkovaných dopravou.

Stejný problém řeší také zbytek Evropy. Doprava je odpovědná za téměř čtvrtinu evropských emisí skleníkových plynů a je hlavní příčinou znečištění vzduchu zdraví škodlivými látkami ve městech. Problémem dopravy se zabývá také Evropská komise. Od roku 2002 se každoročně v termínu 16. – 22. září vyhlašuje Evropský týden mobility.

ČR patří k zemím s velmi vysokou spotřebou energie a zároveň i vysokou produkcí CO2 i emisí zdraví škodlivých látek. Konkrétně v dopravě nejvíc energie (91 %) zajišťují fosilní paliva, elektřina zatím jen 3 %. Největším spotřebitelem energie i největším producentem emisí jsou osobní a nákladní automobilová doprava.

Jiné formy dopravy (železnice, veřejná doprava ve městech) mají v porovnání s tím podstatně nižší emise v přepočtu na počet přepravených osob a kilometry. Pěší a cyklisté jsou na tom s energetickou bilancí ještě lépe. Pokud tedy někdo na svoji cestu použije místo osobního automobilu například vlak či městskou hromadnou dopravu, snižuje tím spotřebu energie pro přepravní práci o zhruba 85 %. Úměrně tomu klesá jak produkce CO2, tak i emise zdraví škodlivých látek.

Roste obliba vlaků

Češi si oblíbili cestování železnicí.  Poptávka po osobní železniční dopravě vzrostla za 6 let o 34 % (mezi roky 2010-2016). Střední přepravní vzdálenost vlakem se ve stejné době zvýšila ze 37 na 50 km, na tom se podílí především velký nárůst zájmu o dálková spojení.  V poslední době narůstá i zájem o městskou hromadnou dopravu.

 V ČR zároveň intenzivně roste počet automobilů, produktivita jejich využití je ale velmi nízká. Průměrný automobil je v ČR používán denně méně než půl hodiny a 98 % času tráví parkováním. Střední přepravní vzdálenost automobilem zůstává již mnoho let na hodnotě 32 km. Obyvatelé měst si  z velké části stěžují na problémy spojené s parkováním. Nízká průměrná ujetá vzdálenost ale zároveň znamená, že drtivou většinu současných jízd automobilem zvládnou již současné elektromobily.

Jak se ukazuje, automobil často řeší otázku takzvané „poslední míle“ pro spojení k nejbližší zastávce vlaku. Budování P+R parkoviště v blízkosti nádraží, bezpečné úschovny jízdních kol a další služby jsou další výzvou pro Českou republiku. Budoucnost je v racionální spolupráci veřejné a individuální dopravy. Veřejné hromadné dopravě náleží silné a pravidelné přepravní proudy, předností individuální dopravy je operativnost.

Sdílení jako téma

Letošním tématem Evropského týdne mobility je „Sdílením vpřed!“ (v anglickém originále „Sharing gets you further!“). V Česku se téma „Sdílením vpřed!“ bude asi nejvíce skloňovat se službami sdílené mobility, jako jsou bikesharing či carsharing. Hlavní prostor ale existuje ve spolupráci jednotlivých dopravních prostředků a poskytování mobility jako služby (Mobility-as-a-Service -MaaS). K tomu slouží chytré aplikace, které umožní pohodlně volit cestu nebo měnit ji podle potřeby, a to s využitím kombinace různých dopravních prostředků.

Podle oficiálních statistik na mobilityweek.eu se v letošním roce připojilo ke kampani 2270 měst ze 48 zemí světa. Největší zájem je mezi městy z Rakouska, Španělska a Maďarska. Přihlásit se mohou města, stejně jako neziskové organizace či instituce, které organizují vlastní program. V České republice se oficiálně přihlásilo ke kampani 25 měst, desítky dalších akcí pořádají další organizace.

Pro zájemce o téma pořádáme seminář „Co všechno můžeme sdílet“, který se koná v Praze dne 21. 9. 2017. Akci podpořilo město Praha, vstup na akci je zdarma. Pozvánka je ke stažení zde.

 

Užitečné odkazy:

 

Aktuality