Dotazník pro města v české verzi pro Panevropský plán cyklistické dopravy

14. 04. 2018

Chcete, aby vaše město bylo jako příklad uvedeno v právě připravovaném Panevropském plánu cyklistické dopravy? Pak jen stačí vyplnit dotazník o vašem městě, který najdete v příloze. Pokud na nějakou otázku neznáte odpověď, tak vyplňte jen to, co znáte. Jelikož pro mnohé může být angličtina překážkou, je zajistěn překlad ze strany Asociace měst pro cyklisty. Dotazník je třeba vyplnit do 30. 4. 2018.

Panevropský plán cyklistické dopravy je klíčový dokument, který se má stát základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vzniká pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP). Díky němu by se mohly v dohledné době zlepšit podmínky pro cyklisty a pěší také v České republice. Řeší zatím tyto oblasti:

1 Národní strategie pro cyklistickou dopravu

2 Jakou infrastrukturu potřebují cyklisté?

3 Rozvoj cykloturistiky

4 Financování

5 Fiskální systém (Náhrada za kilometry nepodléhající zdanění pro ty, kdo do práce jezdí na kole, pojistka při koupi elektrokola

6 Inventarizace, harmonizace a standardizace (Integrujte regulační normy na podporu cyklistické dopravy a zvyšování bezpečnosti cyklistů do Vnitrostátních pravidel silničního provozu

7 Cyklistická doprava a plánovací procesy

 • 7.1 Předpisy a normy pro plánování infrastruktury, které jsou vstřícné vůči cyklistům
 • 7.2 Multimodální dopravní agentury
 • 7.3 Uvažujte o cyklistické dopravě v rámci dopravního plánování
 • 7.4 Zařaďte cyklistickou dopravu do stávajících evropských a mezinárodních předpisů a plánů
 • 7.5 Přeprava jízdních kol ve vozech veřejné dopravy
 • 7.6 Systém bike&ride

8 Indikátory a benchmarking v cyklistické dopravě

 • 8.1 Shromážděte alespoň minimální soubor indikátorů, který umožní monitorovat úroveň cyklistické dopravy ve vaší zemi a provádět první sebehodnocení
 • 8.2 Zorganizujte národní průzkum dopravního chování ve vaší zemi v souladu s doporučeními Eurostat Passenger Mobility Guidelines
 • 8.3 Doporučení pro Evropskou hospodářskou komisi OSN, aby věnovala více pozornosti statistikám z oblasti cyklistické dopravy
 • 8.4 Věnujte víc pozornosti statistikám k cyklistické dopravě i na celoevropské úrovni
 • 8.5 Zdůrazněte přínosy cyklistické dopravy prostřednictvím společné metodiky
 • 8.6 Integrujte přínosy cyklistické dopravy do dopravního plánování
 • 8.7 Zdravotní přínosy využijte v rámci analýzy nákladů-přínosů

 

Plány pro rok 2018

Dokument by měl politikům nabídnout silné argumenty pro podporu bezmotorové dopravy. Součástí dokumentu, u jehož zrodu stáli především zástupci Rakouska a Francie, bude také doporučení, jak přistupovat k cyklodopravě na národní a mezinárodní úrovni. Dokument bude důležitý například pro sjednocení pravidel a zákonů. Zákony a pravidla provozu pro cyklisty se v jednotlivých zemích liší, to může vytvářet nebezpečné situace. Například německý turista dnes možná často ani neví, že na přejezdu pro cyklisty v Česku nemá přednost.

Podpora cyklistické a pěší dopravy je důležitou součástí THE PEP programu, jehož hlavním kontaktním místem pro oblast dopravy v ČR je Centrum dopravního výzkumu . Myšlenka společné evropské strategie se objevila v takzvané Pařížské deklaraci, která byla podepsaná ¨na setkání nejvyšších představitelů zemí zapojených do THE PEP programu. Každá evropská země má trochu jiné zvyklosti i zázemí. Panevropský program je určený pro politiky na všech úrovních – jde o to nabídnout všem informace a dobré příklady praxe, které fungují.

Díky společné evropské strategii by mělo být snadnější vyměňovat si příklady dobré praxe v oblasti opatřeních, která vytvářejí prostředí přátelská pro cyklistiku na evropské úrovni.

Jízdní kolo jako dopravní prostředek používá kolem 7 % obyvatel EU. Celkově tak ročně ušetří nejméně 205miliard euro, to znamená více než 2 euro na každý ujetý kilometr. Více než polovinu z této částky přitom mají na svědomí zdravotní přínosy. Kromě nich jsou započítané i úspory času v dopravních zácpách, paliva, zlepšení kvality ovzduší a hluku a také podpora místní ekonomiky a cestovního ruchu.

Pro podporu cyklistické dopravy je také důležitý rozpočet, který jednotlivé evropské země vydávají na budování bezpečné infrastruktury. Obyvatele našich měst zajímá přirozeně především vlastní bezpečí. Pokud jim budou politici říkat, že mají jezdit na kole, protože tím zlepší stav ovzduší ve městě, asi to velký efekt mít nebude. Aby se skutečně zvýšil počet lidí, kteří si občas vezmou na cestu do školy nebo do práce také kolo, musí mít kde jezdit, je tedy potřeba nabídnout jim bezpečnou a komfortní cyklistickou infrastrukturu.

Podrobné informace:

 • K vypracování společného celoevropského strategického plánu na podporu cyklistiky se zavázaly vlády členských zemí podpisem tzv. Pařížské deklarace v dubnu 2014. Tento dokument definuje pět klíčových okruhů, které je potřeba řešit.
 • Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP – Transport, Health and Environment Pan-European Programme) vznikl v roce 2002 pod hlavičkou UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Program spojuje témata dopravy, zdraví a životního prostředí, jeho hlavním cílem je mimo jiné podporovat udržitelnou mobilitu, omezovat negativní dopady dopravy jako jsou emise nebo hluková zátěž či podporovat bezmotorovou dopravu. PEP sdružuje země Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Více zde


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality