Odhadem 62 milionů elektrokol na území EU v roce 2030 musí někde bydlet

21. 11. 2017

Elektrifikace cyklistiky v evropských zemích je v plném proudu, ale stavební předpisy většiny států tomu neodpovídají. Chybí totiž vhodná pravidla a nařízení pro parkování jízdních kol. Řešení by mohl najít Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu.

Ve středu 11. října proběhla na půdě Evropského parlementu ve Výboru pro průmysl klíčové hlasování, které rozhodne o tom, jak silná budou nová pravidla pro parkování jízdních kol (pozměňovací návrh 405), zahrnutá do Směrnice o energetické náročnosti budov (zpráva ECF zde). ECF oceňuje, že díky této revizi směrnice, která by měla zajistit infrastrukturu pro dobíjení (a tedy i prostor pro parkování), konečně vznikne propojení s elektromobilitou. Je ale nezbytné, aby se cyklistice, vzhledem k tomu, že jde o energeticky nejefektivnější způsob dopravy, dostalo stejné pozornosti jako dopravě motorové.

Elektrifikace cyklistiky je obrovským trendem současnosti: v roce 2016 bylo v zemích EU prodáno 1,66 milionů elektrokol, koncem tohoto roku tedy na evropských silnicích bude jezdit už 10 milionů těchto dopravních prostředků. Např. v Belgii má víc než polovina v současnosti prodaných kol nějakou formu elektrické podpory a podle odhadů Bosch E-Bike Systems budou elektrokola tvořit 65% podíl na německém trhu s jízdními koly. Očekává se, že do roku 2030 vzroste celkový počet elektrokol na území EU až na 62 milionů kusů (prodeje v letech 2023-2030). Ty budou zajišťovat energeticky efektivní mobilitu pro osoby dojíždějící na delší vzdálenosti nebo s omezenou pohyblivostí, ale také logistiku firem na území měst.

Ve srovnání s klasickými jízdními koly jsou náklady na elektrokola vyšší, stejně jako jejich hmotnost, a to vše dohromady znamená vyšší požadavky na zajištění kvalitního a bezpečného parkování a dobíjecích míst, především v obytných budovách. Přesto s výjimkou několika málo členských států jako Francie či Maďarsko většina národních a regionálních stavebních předpisů tomuto účelu nevyhovuje.

ECF proto vyzvala členy parlamentního průmyslového výboru k podpoře pozměňovacího návrhu č. 405: Členské státy by měly zajistit, aby ve všech nových budovách i v budovách, které procházejí zásadní rekonstrukcí, byl vybudován alespoň prostor pro jízdní kola, nákladní jízdní kola, elektrokola, pedeleky, vozíky pro osoby s omezenou hybností, tzv. chodítka a dětské kočárky; prostor by měl být společný, krytý, zabezpečený proti krádežím, bezbariérový a úměrný počtu obyvatel domu; v případě, že je z technického hlediska nemožné, aby byl prostor uvnitř budovy, může být i v její bezprostřední blízkosti.

Poté co Evropský parlament formuloval svůj postoj, návrh směrnice bude dále projednáván v diskuzi mezi Radou Evropy, Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Odkazy:

Aktuality