EKONOMIKA

Oblast měření a stanovení cílů: Podpora konkurenceschopnosti ekonomiky

Indikátor:

  • Celkový výstup ekonomiky (HDP a HDP/hlavu)
  • HDP kraje nebo řešeného území

Měření / potřebná data: Údaje Českého statistického úřadu


Oblast měření a stanovení cílů: Podpora vyváženému místnímu rozvoji

  • Indikátor: Reálné změny v dopravních nákladech dopravců
  • Měření / potřebná data: Náklady dopravců

 
Oblast měření a stanovení cílů: Efektivní provoz veřejné dopravy

Indikátor: Dopravní efektivita veřejné dopravy
Měření / potřebná data

  • Kongesce - průměrný ztracený čas na vozokm
  • Dodržování jízdního řádu

Oblast měření a stanovení cílů: Efektivní provoz ostatní dopravy

  • Indikátor: Zpoždění pěších a cyklistů (na přechodech pro chodce a přejezdech pro cyklisty)
  • Měření / potřebná data: Čas strávený na přechodech pro chodce a přejezdech pro cyklisty
Ke stažení