Poslední výzva k připomínkám prvního návrhu opatření akčního plánu Partnerství městská mobilita.

13. 03. 2018

V návaznosti na tzv. Městskou agendu pro EU bychom rádi znali váš názor na první návrh opatření akčního plánu Partnerství městská mobilita. Akční plán určuje několik oblastí, kterým je potřeba se v oblasti městské mobility prioritně věnovat. Ta se vztahují na místní, regionální a zejména evropskou úroveň a mají posloužit evropským městům k rozšíření možností jejich udržitelného rozvoje na poli lepší regulace, financování a výměny informací.
 
Díky účasti ve veřejné konzultaci máte jedinečnou možnost, jak se oficiálně vyjádřit k  dosavadním výstupům, na kterých s mezinárodními partnery během více než roku spolupracovalo několik rezortů i další partneři mimo státní správu. Vaši zpětnou vazbu proto velmi oceníme.

Konkrétní návrhy devíti opatření - „actions“ - jsou dostupné na internetových stránkách zde. Pro usnadnění vaší orientace v tématech naleznete v příloze tzv. background paper. Z navrhovaných opatření je možné pro vyjádření vybrat jen ty, která se přímo vztahují k Vaší činnosti, respektive kompetencím.
 
Prosíme o připomínkování navržených opatření akčního plánu do 15. března 2018.
 
V případě vaší účasti na veřejné konzultaci sdělte prosím krátce na e-mailové adresy jiri.vlcek@mmr.cz a frantisek.kubes@mmr.cz, v jakém smyslu jste se vyjádřili (co jste podpořili a co naopak rozporovali, zda jste navrhli nové téma apod.). Stejně tak se na nás můžete obrátit s technickými dotazy týkajícími se samotného vyplnění dotazníku.
 
Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, velice Vám tedy děkujeme za spolupráci.

Mgr. Jana Korytářová
Ministerský rada
Oddělení urbánní politiky
Odbor regionálního rozvoje
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Na Příkopě 3
Tel.:       +420 224 864 029
Mobil:   +420 731 628 411
E-mail: jana.korytarova@mmr.cz


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality