Česky English

O nás

Iniciativa kolem značky „Město s dobrou adresou" sdružuje lidi, firmy a organizace, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech se zaměřením na městskou mobilitu. Cílem je vytvoření platformy propojující partnery z oblasti státní správy a samosprávy, odborných organizací, komerčních organizací, místních komunit a sdružení, ale i známé osobnosti a média. Hlavním gestorem je Svaz měst a obcí ČR. Symbolem pro budoucí partnerství jsou organizace, které stály u zrodu této iniciativy, neboli Asociace měst pro cyklisty, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Česká parkovací asociace, Svaz cestujících ve veřejné dopravě, Tým silniční bezpečnostiUniversita Palackého v Olomouci). Myšlenky značky dále podporují také Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Státní fond dopravní infrastruktury, Národní síť zdravých měst, Asociace nemocnic, Fakultní nemocnice Olomouc, CIVINET Česká republika, Slovensko, Fakulta dopravní ČVUT či Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích, Plzeňské městské dopravní podniky. Z firem se přihlásily ke značce HBH projekt, RODOS, Autonapůl, mmcité, ARBOEKO, city:one (podpora myšlenky smart city). Iniciativu dále podporuje řada osobností. Cílem je ale dále rozšiřovat tuto síť a platformu.

Výše uvedené organizace se v průběhu roku 2016 několikrát sešly. Mezi nejdůležitější setkání patří:

V roce 2017 vznikne oficální expertní skupina pro městskou mobilitu, která společně bude řešit problematiku podpory městské mobility.

Každý partner této iniciativy může nabízet své služby, které jsou v souladu s principy plánů městské mobility. Například se může jednat o vzdělávací kurzy pro zaměstnance veřejné správy i další organizace, osvěta ve všech aspektech udržitelné městské mobility, což zahrnuje případové studie a technické dokumenty i galerie fotografií a videí na téma městské mobility a to vše pod akademií městské mobility. Vysoké školy se zase zaměřují na vzdělávání studentů.

Nemělo by to být ale jen o samotných organizacích, o službách, ale především O NÁS, lidech, kteří zastupujeme tyto organizace. Přeci MY na svých cestách chodíme pěšky, jezdíme na kole, jezdíme veřejnou dopravou a rádi také využíváme auta. Podporujeme integrovanou dopravu, jejímž základem jsou potřeby člověka, nechceme a nemůžeme rozdělovat obyvatele na cyklisty, chodce, uživatele veřejné dopravy a řidiče. Jde hlavně o to, aby města sloužila jako domov těm, pro které byla postavena – svým obyvatelům.

Všichni víme, že česká města mají mnoho problémů, které souvisí s dopravou. Věříme, že ke změně může dojít. Značka „Město s dobrou adresou" má motivovat, inspirovat, pomáhat měnit.
Vaše města se mohou změnit, pokud se spojí dohromady více partnerů ...

 

 

 

„Každý rok přibývá lidí, kteří běhají a jezdí na kole, protože je auta nebaví - jsou příliš drahá, příliš nebezpečná, o fatálním dopadu na životní prostředí nemluvě. Zdravé nohy a spolehlivý bicykl jsou dopravní prostředky budoucnosti.“

Pavel Kosorin, manažer, kouč, spisovatel a maratonský běžec

Jak vidí "dobré město" další osobnosti? Najdete pod odkazy níže.

značku podpořila i řada osobností:

Kontakt pro informace

Jaroslav Martinek

Hlavní vizionář dobrého města své zkušenosti sdílí se všemi, kdo věří ve změnu a chtějí žít v místech s dobrou adresou. Od 1.1.2017 bude na tomto projektu pracovat pod Svazem měst a obcí ČR.

info@dobramesta.cz

Tel. 602 503 617

+++

Značka „Města s dobrou adresou“ byla rozvinuta díky spolupráci s Prof. Dr.-Ing. Gerdem-Axelem Ahrensem z Technické univerzity v Drážďanech.

 

Asociace měst pro cyklisty již dlouhodobě iniciuje vznik skupiny expertní skupiny pro městskou mobilitu, a to v návaznosti na iniciativu Město s dobrou adresou. Proběhla již řada jednání, ale oficiální skupina, složená z řady partnerů,vznikne až v roce 2017. I za tímto účelem Asociace měst pro cyklisty spolu s partnery plánuje uspořádat konferenci. Bez partnerství a členství mnoha dalších institucí a osobností by se hůře prezentovali myšlenky městské mobility. Ke stažení: